Szpital im. dr. Wojciecha Oczko w PrzasnyszuMisją Szpitala jest „Być użytecznym, pomagać innym
Drukuj

O G Ł O S Z E N I E

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu

ul. Sadowa 9, 06-300 Przasnysz
tel/fax: (0-29) 75-34-300 / 380
NIP 761-13-33-881
REGON 000302480

zapytanie ofertowe na:

złożenie oferty cenowej na "Kompleksowe opracowanie dokumentacji aplikacyjnej tj. wniosku aplikacyjnego, studium wykonalności, przygotowanie wniosku w systemie IOWISZ oraz programu funkcjonalno użytkowego wraz z załącznikami" dla SPZZOZ w Przasnyszu.
  1. Szczegółowe informacje odnośnie zapytanie można uzyskać w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu, ul. Sadowa 9 pokój Z 123 oraz na stronie internetowej: www.szpitalprzasnysz.pl.

    Treść zapytania - plik do pobrania,
     
  2. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: Sekretariat SP ZZOZ w Przasnyszu, ul. Sadowa 9, Administracja (I piętro) pok. Z110 do dnia 22.06.2017r do godz. 1000.

Przasnysz, dnia 14.06.2017 r.

 KOREKTA ZAPYTANIA

zapytanie ofertowe na:

złożenie oferty cenowej na "Kompleksowe opracowanie dokumentacji aplikacyjnej tj. wniosku aplikacyjnego, studium wykonalności, przygotowanie wniosku w systemie IOWISZ oraz programu funkcjonalno użytkowego wraz z załącznikami" dla SPZZOZ w Przasnyszu.


  Korekta zapytania:

 Str. 1 - plik do pobrania

 Str. 2 - plik do pobrania

Jednocześnie Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 27.06.2017r do godz. 1000.


Przasnysz, dnia 21.06.2017 r.
 

 

ROZSTRZYGNIĘCIE


zapytanie ofertowe na:

złożenie oferty cenowej na "Kompleksowe opracowanie dokumentacji aplikacyjnej tj. wniosku aplikacyjnego, studium wykonalności, przygotowanie wniosku w systemie IOWISZ oraz programu funkcjonalno użytkowego wraz z załącznikami" dla SPZZOZ w Przasnyszu.


 

 Rozstrzygnięcie - plik do pobrania

 


Przasnysz, dnia 29.06.2017 r.