Drukuj


O G Ł O S Z E N I E

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu

ul. Sadowa 9, 06-300 Przasnysz
tel/fax: (0-29) 75-34-300 / 380
NIP 761-13-33-881
REGON 000302480

zapytanie ofertowe na:

złożenie oferty cenowej na odbiór i unieszkodliwienie odpadów medycznych w SPZZOZ w Przasnyszu.
  1. Szczegółowe informacje odnośnie zapytanie można uzyskać w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu, ul. Sadowa 9 pokój Z 123 oraz na stronie internetowej: www.szpitalprzasnysz.pl.

    Treść zapytania - plik do pobrania,
     
  2. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: Sekretariat SP ZZOZ w Przasnyszu, ul. Sadowa 9, Administracja (I piętro) pok. Z110 do dnia 10.07.2017r do godz. 1000.

Przasnysz, dnia 04.07.2017 r.
 


Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu


ul. Sadowa 9, 06-300 Przasnysz
tel/fax: (0-29) 75-34-300 / 380
NIP 761-13-33-881
REGON 000302480

zapytanie ofertowe na:

złożenie oferty cenowej na odbiór i unieszkodliwienie odpadów medycznych w SPZZOZ w Przasnyszu.

Samodzielny Publiczny Zespół Zakladów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu poprawia omyłkę we wzorze umowy.
 
Treść pisma - plik do pobrania

Przasnysz, dnia 06.07.2017 r.
 


Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu


ul. Sadowa 9, 06-300 Przasnysz
tel/fax: (0-29) 75-34-300 / 380
NIP 761-13-33-881
REGON 000302480

zapytanie ofertowe na:

złożenie oferty cenowej na odbiór i unieszkodliwienie odpadów medycznych w SPZZOZ w Przasnyszu.

Samodzielny Publiczny Zespół Zakladów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu udziela odpowiedzi na zadane pytania.
 
 
Odpowiedzi - plik do pobrania
 

Przasnysz, dnia 06.07.2017 r.
 

   



ROZSTRZYGNIĘCIE

zapytanie ofertowe na:
 
złożenie oferty cenowej na odbór i unieszkodliwienie odpadów medycznych w SPZZOZ w Przasnyszu.

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu zamieszcza w załączeniu rozstrzygnięcie w/w zapytania.

Rozstrzygnięcie - plik do pobrania
 
 
Przasnysz, dn. 12.07.2017 r.