Szpital im. dr. Wojciecha Oczko w PrzasnyszuMisją Szpitala jest „Być użytecznym, pomagać innym
Drukuj

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu

ul. Sadowa 9, 06-300 Przasnysz
tel/fax: (0-29) 75-34-300 / 380
NIP 761-13-33-881
REGON 000302480
 
 
zapytanie na:
 
Wykonanie przeglądów technicznych i napraw Wielowarstwowego tomografu komputerowego SOMATOM POWER SCOPE  dla SPZZOZ w Przasnyszu
 
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu ogłasza zapytanie.
          
 
Treść zapytania - plik do pobrania
 

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: Sekretariat SP ZZOZ w Przasnyszu, ul. Sadowa 9, Administracja (I piętro) pok. Z110 do dnia 28.07.2017r do godz. 1000.


Przasnysz, dnia 20.07.2017 r.
 

 

  Przasnysz, dn. 27.07.2017r

Do wszystkich, którzy pobrali ofertę


Odpowiedzi na zapytania

zapytanie na:
Wykonanie przeglądów technicznych i napraw wielowarstwowego tomografu komputerowego SOMATOM POWER SCOPE dla SPZZOZ w Przasnyszu.

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu zamieszcza w załączeniu odpowiedzi na zapytania.

Odpoiwedzi na zapytania - plik do pobrania
 
 
TERMIN SKLADANIA OFERT 02.08.2017 godz. 10:00.
  Przasnysz, dn. 04.08.2017r


U N I E W A Ż N I E N I E

 

zapytanie na:
Wykonanie przeglądów technicznych i napraw wielowarstwowego tomografu komputerowego SOMATOM POWER SCOPE dla SPZZOZ w Przasnyszu.

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu zamieszcza w załączeniu unieważnienie w/w zapytania:

Unieważnienie - plik do pobrania