Drukuj


O G Ł O S Z E N I E

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu

ul. Sadowa 9, 06-300 Przasnysz
tel/fax: (0-29) 75-34-300 / 380
NIP 761-13-33-881
REGON 000302480

zapytanie ofertowe na:

złożenie oferty cenowej na sprawdzenie wentylacji w  SPZZOZ w Przasnyszu.
 
Szczegółowe informacje odnośnie zapytanie można uzyskać w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu, ul. Sadowa 9 pokój Z 123 oraz na stronie internetowej: www.szpitalprzasnysz.pl.


Treść zapytania - plik do pobrania,

Druk ofertowy - plik do pobrania

Umowa - plik do pobrania
 

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: Sekretariat SP ZZOZ w Przasnyszu, ul. Sadowa 9, Administracja (I piętro) pok. Z110 do dnia 29.09.2017r do godz. 1400.


Przasnysz, dnia 19.09.2017 r.
 

O G Ł O S Z E N I E

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu


ul. Sadowa 9, 06-300 Przasnysz
tel/fax: (0-29) 75-34-300 / 380
NIP 761-13-33-881
REGON 000302480

zapytanie ofertowe na:

złożenie oferty cenowej na sprawdzenie wentylacji w  SPZZOZ w Przasnyszu.

 
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowtnej w Przasnyszu zamieszcza w załączeniu rozstrzygnięcie w/w zapytania:


ROZSTRZYGNIĘCIE - plik do pobrania

 


Przasnysz, dnia 03.10.2017 r.