Szpital im. dr. Wojciecha Oczko w PrzasnyszuMisją Szpitala jest „Być użytecznym, pomagać innym
Drukuj

RPOWM EFS 2018 kolor

 O G Ł O S Z E N I E

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu


ul. Sadowa 9, 06-300 Przasnysz
tel/fax: (0-29) 75-34-300 / 380
NIP 761-13-33-881
REGON 000302480

zapytanie ofertowe:

na projekt pn. Poprawa stanu zdrowia w zakresie chorób kręgosłupa wśród dzieci z klas I-VI z terenu powiatu przasnyskiegorealizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 który obejmuje realizację usług: „Wynajem krytej pływalni"

  1. Szczegółowe informacje odnośnie zapytanie można uzyskać w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu, ul. Sadowa 9 pokój Z 123 oraz na stronie internetowej: www.szpitalprzasnysz.pl.
  2. Treść zapytania- plik do pobrania,
     

  3. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: Sekretariat SP ZZOZ w Przasnyszu, ul. Sadowa 9, Administracja (I piętro) pok. Z110 do dnia 12.09.2018 r do godz. 1000.

Przasnysz, dnia 04.09.2018 r.O G Ł O S Z E N I E

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu


ul. Sadowa 9, 06-300 Przasnysz
tel/fax: (0-29) 75-34-300 / 380
NIP 761-13-33-881
REGON 000302480

zapytanie ofertowe:

na projekt pn. Poprawa stanu zdrowia w zakresie chorób kręgosłupa wśród dzieci z klas I-VI z terenu powiatu przasnyskiegorealizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 który obejmuje realizację usług: „Wynajem krytej pływalni"

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu informuje, że zmienia termin realizacji zadania wymienionego w tytule:

Było:

Termin wykonania: od 22 września do 31 maja 2019 r.

Będzie:

Termin wykonania: od podpisania umowy do 30 czerwca 2019 r.

W związku z powyższym Zamawiający wydłuża termin składania ofert:

Oferty należy złożyć w sekretariacie SPZZOZ w Przasnyszu pok. Z110 do dnia 18.09.2018 r do godz. 10:00
 

Przasnysz, dnia 11.09.2018 r.
 

 


R O Z S T R Z Y G N I Ę C I E

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu


ul. Sadowa 9, 06-300 Przasnysz
tel/fax: (0-29) 75-34-300 / 380
NIP 761-13-33-881
REGON 000302480

zapytanie ofertowe:

na projekt pn. Poprawa stanu zdrowia w zakresie chorób kręgosłupa wśród dzieci z klas I-VI z terenu powiatu przasnyskiegorealizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 który obejmuje realizację usług: „Wynajem krytej pływalni"

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu zamieszcza rozstrzygnięcie zapytania wymienionego w tytule:

 
Rozstrzygnięcie - plik w załączeniu
 

Przasnysz, dnia 26.09.2018 r.