Szpital im. dr. Wojciecha Oczko w PrzasnyszuMisją Szpitala jest „Być użytecznym, pomagać innym
Drukuj

RPOWM EFS 2018 kolor


O G Ł O S Z E N I E

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu


ul. Sadowa 9, 06-300 Przasnysz
tel/fax: (0-29) 75-34-300 / 380
NIP 761-13-33-881
REGON 000302480

zapytanie ofertowe na:

realizację zadań w projekcie pn. "Poprawa stanu zdrowia w zakresie chorób kręgosłupa wśród dzieci z klas I-VI z terenu powiatu przasnyskiego" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, który obejmuje realizację usługi: "Edukacja zdrowotna".

Szczegółowe informacje odnośnie zapytanie można uzyskać w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu, ul. Sadowa 9 pokój Z 123 oraz na stronie internetowej: www.szpitalprzasnysz.pl.

Treść zapytania - plik do pobrania,

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: Sekretariat SP ZZOZ w Przasnyszu, ul. Sadowa 9, Administracja (I piętro) pok. Z110 do dnia 22.10.2018r do godz. 1000.


Przasnysz, dnia 12.10.2018 r.
 

O G Ł O S Z E N I E

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu


ul. Sadowa 9, 06-300 Przasnysz
tel/fax: (0-29) 75-34-300 / 380
NIP 761-13-33-881
REGON 000302480

zapytanie ofertowe na:

realizację zadań w projekcie pn. "Poprawa stanu zdrowia w zakresie chorób kręgosłupa wśród dzieci z klas I-VI z terenu powiatu przasnyskiego" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, który obejmuje realizację usługi: "Edukacja zdrowotna".

Samodzielny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu zamieszcza rozstrzygnięcie w/w zapytania ofertowego.

Szczegółowe informacje odnośnie zapytanie można uzyskać w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu, ul. Sadowa 9 pokój Z 123 oraz na stronie internetowej: www.szpitalprzasnysz.pl.

Rozstrzygnięcie - plik do pobrania,


Przasnysz, dnia 23.10.2018 r.