Szpital im. dr. Wojciecha Oczko w PrzasnyszuMisją Szpitala jest „Być użytecznym, pomagać innym
Drukuj

O G Ł O S Z E N I E

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu


ul. Sadowa 9, 06-300 Przasnysz
tel/fax: (0-29) 75-34-300 / 380
NIP 761-13-33-881
REGON 000302480

zapytanie ofertowe na:

"pełnienie obsługi bankowej dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu"

Szczegółowe informacje odnośnie zapytanie można uzyskać w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu, ul. Sadowa 9 pokój Z 123 oraz na stronie internetowej: www.szpitalprzasnysz.pl.

Treść zapytania - plik do pobrania,

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: Sekretariat SP ZZOZ w Przasnyszu, ul. Sadowa 9, Administracja (I piętro) pok. Z110 do dnia 09.11.2018 r do godz. 1000.


Przasnysz, dnia 02.11.2018 r.
 

O G Ł O S Z E N I E

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu


ul. Sadowa 9, 06-300 Przasnysz
tel/fax: (0-29) 75-34-300 / 380
NIP 761-13-33-881
REGON 000302480

zapytanie ofertowe na:

"pełnienie obsługi bankowej dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu"

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu w nawiązaniu do wpływających pytań załącza dokumenty:

Certyfikat - plik do pobrania,

Harmonogram spłaty ZUS - plik do pobrania,

Uchwała 2018 - plik do pobrania,

Plan finansowy 2018 - plik do pobrania,

Raport 2017 - plik do pobrania,

Sprawozdanie 2015 - plik do pobrania,

Sprawozdanie 2016 - plik do pobrania,

Sprawozdanie 2017 - plik do pobrania,

Plan inwestycji - plik do pobrania.

Umowy i aneksy - plik do pobrania


Przasnysz, dnia 06.11.2018 r.
 

O G Ł O S Z E N I E

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu


ul. Sadowa 9, 06-300 Przasnysz
tel/fax: (0-29) 75-34-300 / 380
NIP 761-13-33-881
REGON 000302480

zapytanie ofertowe na:

"pełnienie obsługi bankowej dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu"

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu informuje, że przedłuża termin składania ofert.

 

Termin składania ofert: 23.11.2018 r  godz10:00


Przasnysz, dnia 07.11.2018 r.
 

O G Ł O S Z E N I E

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu


ul. Sadowa 9, 06-300 Przasnysz
tel/fax: (0-29) 75-34-300 / 380
NIP 761-13-33-881
REGON 000302480

zapytanie ofertowe na:

"pełnienie obsługi bankowej dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu"

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu na otrzymane pytania, udziela odpowiedzi:

 

Pytania- plik do pobrania,


Przasnysz, dnia 08.11.2018 r.


O G Ł O S Z E N I E

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu


ul. Sadowa 9, 06-300 Przasnysz
tel/fax: (0-29) 75-34-300 / 380
NIP 761-13-33-881
REGON 000302480

zapytanie ofertowe na:

"pełnienie obsługi bankowej dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu"

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu w nawiązaniu do wpływających pytań załącza dokumenty:

Certyfikat - plik do pobrania,

Harmonogram spłaty ZUS - plik do pobrania,

Uchwała 2018 - plik do pobrania,

Plan finansowy 2018 - plik do pobrania,

Raport 2017 - plik do pobrania,

Sprawozdanie 2015 - plik do pobrania,

Sprawozdanie 2016 - plik do pobrania,

Sprawozdanie 2017 - plik do pobrania,

Plan inwestycji - plik do pobrania.

Umowy i aneksy - plik do pobrania


Przasnysz, dnia 06.11.2018 r.
 

O G Ł O S Z E N I E

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu


ul. Sadowa 9, 06-300 Przasnysz
tel/fax: (0-29) 75-34-300 / 380
NIP 761-13-33-881
REGON 000302480

zapytanie ofertowe na:

"pełnienie obsługi bankowej dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu"

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu zamieszcza w załączeniu:

Zaświadczenie z US - plik do pobrania,


Przasnysz, dnia 14.11.2018 r.
 

O G Ł O S Z E N I E

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu


ul. Sadowa 9, 06-300 Przasnysz
tel/fax: (0-29) 75-34-300 / 380
NIP 761-13-33-881
REGON 000302480

zapytanie ofertowe na:

"pełnienie obsługi bankowej dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu"

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu zamieszcza w załączeniu:

Zaświadczenie z ZUS - plik do pobrania,


Przasnysz, dnia 15.11.2018 r.
 

O G Ł O S Z E N I E

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu


ul. Sadowa 9, 06-300 Przasnysz
tel/fax: (0-29) 75-34-300 / 380
NIP 761-13-33-881
REGON 000302480

zapytanie ofertowe na:

"pełnienie obsługi bankowej dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu"

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu w nawiązaniu do wpływających pytań załącza dokumenty:

Zobowiązania i należności- plik do pobrania,

Rachunek zysków i strat, Bilans - plik do pobrania,

Uchwała 09.2018 - plik do pobrania,

Uchwała 10.2018 - plik do pobrania,

Program naprawczy - plik do pobrania,


Przasnysz, dnia 16.11.2018 r.
 

O G Ł O S Z E N I E

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu


ul. Sadowa 9, 06-300 Przasnysz
tel/fax: (0-29) 75-34-300 / 380
NIP 761-13-33-881
REGON 000302480

zapytanie ofertowe na:

"pełnienie obsługi bankowej dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu"

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu w nawiązaniu do wpływających pytań załącza dokumenty:

Sprawozdanie za 2016 rok - plik do pobrania,

Sprawozdanie za 2017 rok - plik do pobrania,


Przasnysz, dnia 19.11.2018 r.
 

O G Ł O S Z E N I E

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu


ul. Sadowa 9, 06-300 Przasnysz
tel/fax: (0-29) 75-34-300 / 380
NIP 761-13-33-881
REGON 000302480

zapytanie ofertowe na:

"pełnienie obsługi bankowej dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu"

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu zamieszcza odpowiedzi na pytania:

 
Pytania - plik do pobrania,

 


Przasnysz, dnia 20.11.2018 r.
 

O G Ł O S Z E N I E

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu


ul. Sadowa 9, 06-300 Przasnysz
tel/fax: (0-29) 75-34-300 / 380
NIP 761-13-33-881
REGON 000302480

zapytanie ofertowe na:

"pełnienie obsługi bankowej dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu"

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu izamieszcza odpowiedzi na pytania:
 
 
Pytania - plik do pobrania

Termin składania ofert: 26.11.2018 r  godz 10:00

Termin otwarcia ofert: 26.11.2018 r  godz 10:30


Przasnysz, dnia 21.11.2018 r.
 

O G Ł O S Z E N I E

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu


ul. Sadowa 9, 06-300 Przasnysz
tel/fax: (0-29) 75-34-300 / 380
NIP 761-13-33-881
REGON 000302480

zapytanie ofertowe na:

"pełnienie obsługi bankowej dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu"

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu izamieszcza odpowiedzi na pytania:
 
 
Pytania - plik do pobrania


Przasnysz, dnia 23.11.2018 r.
 

O G Ł O S Z E N I E

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu


ul. Sadowa 9, 06-300 Przasnysz
tel/fax: (0-29) 75-34-300 / 380
NIP 761-13-33-881
REGON 000302480

zapytanie ofertowe na:

"pełnienie obsługi bankowej dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu"


Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu informuje że przedłuża termin skladania ofert:
 
 
Termin składania ofert: 28.11.2018 r  godz 10:00

Termin otwarcia ofert: 28.11.2018 r  godz 10:30


Przasnysz, dnia 23.11.2018 r.
 

O G Ł O S Z E N I E

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu


ul. Sadowa 9, 06-300 Przasnysz
tel/fax: (0-29) 75-34-300 / 380
NIP 761-13-33-881
REGON 000302480

zapytanie ofertowe na:

"pełnienie obsługi bankowej dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu"


Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu informuje że przedłuża termin skladania ofert:
 
 
Termin składania ofert: 04.12.2018 r  godz 10:00

Termin otwarcia ofert: 04.12.2018 r  godz 10:30

Powodem przesunięcia terminu są okoliczności, które wynikły w trakcie przeprowadzania procedury przetargowej a jakie wcześniej nie były znane Zamawiającemu.

 
Przasnysz, dnia 27.11.2018 r.
 

O G Ł O S Z E N I E

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu


ul. Sadowa 9, 06-300 Przasnysz
tel/fax: (0-29) 75-34-300 / 380
NIP 761-13-33-881
REGON 000302480

zapytanie ofertowe na:

"pełnienie obsługi bankowej dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu"


Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu zamieszcza rozstrzygnięcie w/w zapytania ofertowego
 
 
Rozstrzygnięcie - plik do pobrania

 
Przasnysz, dnia 05.12.2018 r.