Szpital im. dr. Wojciecha Oczko w PrzasnyszuMisją Szpitala jest „Być użytecznym, pomagać innym
Drukuj

O G Ł O S Z E N I E

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu


ul. Sadowa 9, 06-300 Przasnysz
tel/fax: (0-29) 75-34-300 / 380
NIP 761-13-33-881
REGON 000302480

zapytanie ofertowe na:

dzierżawę niezbędnej aparatury medycznej i oprogramowania do oznaczeń mikrometodą żelową wraz z dostawą odczynników dla Pracowni Serologii Transfuzjologicznej z Bankiem Krwi SPZZOZ w Przasnyszu

Szczegółowe informacje odnośnie zapytanie można uzyskać w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu, ul. Sadowa 9 pokój Z 123 oraz na stronie internetowej: www.szpitalprzasnysz.pl.

Treść zapytania - plik do pobrania,

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: Sekretariat SPZZOZ w Przasnyszu, ul. Sadowa 9, Administracja (I piętro) pok. Z110 do dnia 14.12.2018 r do godz. 10:00.


Przasnysz, dnia 06.12.2018 r.
 

O G Ł O S Z E N I E

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu


ul. Sadowa 9, 06-300 Przasnysz
tel/fax: (0-29) 75-34-300 / 380
NIP 761-13-33-881
REGON 000302480

zapytanie ofertowe na:

dzierżawę niezbędnej aparatury medycznej i oprogramowania do oznaczeń mikrometodą żelową wraz z dostawą odczynników dla Pracowni Serologii Transfuzjologicznej z Bankiem Krwi SPZZOZ w Przasnyszu

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu na otrzymane pytania udziela odpowiedzi.

 

Pytania - plik do pobrania,


Przasnysz, dnia 12.12.2018 r.
 

O G Ł O S Z E N I E

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu


ul. Sadowa 9, 06-300 Przasnysz
tel/fax: (0-29) 75-34-300 / 380
NIP 761-13-33-881
REGON 000302480

zapytanie ofertowe na:

dzierżawę niezbędnej aparatury medycznej i oprogramowania do oznaczeń mikrometodą żelową wraz z dostawą odczynników dla Pracowni Serologii Transfuzjologicznej z Bankiem Krwi SPZZOZ w Przasnyszu

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu na otrzymane pytania udziela odpowiedzi.

Pytania 2  - plik do pobrania,


Przasnysz, dnia 12.12.2018 r.
 

O G Ł O S Z E N I E

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu


ul. Sadowa 9, 06-300 Przasnysz
tel/fax: (0-29) 75-34-300 / 380
NIP 761-13-33-881
REGON 000302480

zapytanie ofertowe na:

dzierżawę niezbędnej aparatury medycznej i oprogramowania do oznaczeń mikrometodą żelową wraz z dostawą odczynników dla Pracowni Serologii Transfuzjologicznej z Bankiem Krwi SPZZOZ w Przasnyszu

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu informuje o rozstrzygnięciu w/w zapytania ofertowego.

Rozstrzygnięcie  - plik do pobrania,


Przasnysz, dnia 17.12.2018 r.