Szpital im. dr. Wojciecha Oczko w PrzasnyszuMisją Szpitala jest „Być użytecznym, pomagać innym
Drukuj

 

 

RPOWM 2018 kolor EFRR


O G Ł O S Z E N I E

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu


ul. Sadowa 9, 06-300 Przasnysz
tel/fax: (0-29) 75-34-300 / 380
NIP 761-13-33-881
REGON 000302480

dotyczy:
Zapytanie ofertowe na pełnienie funcji inwestora zastępczego dla zadania: Termomodernizacja kompleksu budynków szpitala w Przasnyszu
 
 
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu zaprasza do złożenia oferty na realizaję zadania w Projekcie p.t. "Termomodernizacja kompleksu budynków Szpitala w Przasnyszu"
  1. Treść zapytania - plik do pobrania,

  2. Ogłoszenie w bazie konkurencyjności - plik do pobrania
  3. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: Sekretariat SPZZOZ w Przasnyszu, ul. Sadowa 9, Administracja (I piętro) pok. Z110 do dnia 28.03.2019 r do godz. 10:00.

Przasnysz, dnia 20.03.2019 r.
 

O G Ł O S Z E N I E

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu


ul. Sadowa 9, 06-300 Przasnysz
tel/fax: (0-29) 75-34-300 / 380
NIP 761-13-33-881
REGON 000302480

dotyczy:
Zapytanie ofertowe na pełnienie funcji inwestora zastępczego dla zadania: Termomodernizacja kompleksu budynków szpitala w Przasnyszu
 
 
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu zamieszcza w załączeniu rozstrzygniecie w/w zapytania.

  1. Rozstrzygnięcie - plik do pobrania,

 

Przasnysz, dnia 01.04.2019 r.