Szpital im. dr. Wojciecha Oczko w PrzasnyszuMisją Szpitala jest „Być użytecznym, pomagać innym
Drukuj

O G Ł O S Z E N I E

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu


ul. Sadowa 9, 06-300 Przasnysz
tel/fax: (0-29) 75-34-300 / 380
NIP 761-13-33-881
REGON 000302480

dotyczy: Zapytanie ofertowe na nadzór inwestorski nad robotami przystosowania istniejącego obiektu SUW na zapasowe żródło wody z wykorzystaniem isteniejących zbiorników retencyjnych dla potrzeb Szpitala im dr Wojciecha Oczko w Przasnyszu przy ul. Sadowa 9.
 
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu zaprasza do złożenia oferty na w/w zapytanie ofertowe.
  1. Szczegółowe informacje odnośnie zapytanie można uzyskać w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu, ul. Sadowa 9 pokój Z 123
  2. Zapytanie - plik do pobrania,

  3. Wzór umowy - plik do pobrania,
  4. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: Sekretariat SPZZOZ w Przasnyszu, ul. Sadowa 9, Administracja (I piętro) pok. Z110 do dnia 30.04.2019 r do godz. 14:00.

Przasnysz, dnia 05.04.2019 r.
 

O G Ł O S Z E N I E

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu


ul. Sadowa 9, 06-300 Przasnysz
tel/fax: (0-29) 75-34-300 / 380
NIP 761-13-33-881
REGON 000302480

dotyczy: Zapytanie ofertowe na nadzór inwestorski nad robotami przystosowania istniejącego obiektu SUW na zapasowe żródło wody z wykorzystaniem isteniejących zbiorników retencyjnych dla potrzeb Szpitala im dr Wojciecha Oczko w Przasnyszu przy ul. Sadowa 9.
 
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu informuje, że z uwagi na złożoność zadania, co wymaga konsyltacji z projektantem przebudowy SPZZOZ w Przasnyszu przesuwa termin składania ofert na dzień 09.05.2019r do godziny 14:00.

Przasnysz, dnia 25.04.2019 r.
 

O G Ł O S Z E N I E

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu


ul. Sadowa 9, 06-300 Przasnysz
tel/fax: (0-29) 75-34-300 / 380
NIP 761-13-33-881
REGON 000302480

dotyczy: Zapytanie ofertowe na nadzór inwestorski nad robotami przystosowania istniejącego obiektu SUW na zapasowe żródło wody z wykorzystaniem isteniejących zbiorników retencyjnych dla potrzeb Szpitala im dr Wojciecha Oczko w Przasnyszu przy ul. Sadowa 9.
 
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu zamieszcza rozstrzygnięcie w/w zapytania ofertowego.
 
Rozstrzygnięcie - plik do pobrania

Przasnysz, dnia 14.05.2019 r.