Szpital im. dr. Wojciecha Oczko w PrzasnyszuMisją Szpitala jest „Być użytecznym, pomagać innym
Drukuj

RPOWM EFS 2018 kolor

 

 


O G Ł O S Z E N I E

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu


ul. Sadowa 9, 06-300 Przasnysz
tel/fax: (0-29) 75-34-300 / 380
NIP 761-13-33-881
REGON 000302480

dotyczy: zapytania ofertowego na Interwencja terapeutyczna - zajęcia z zakresu aktywności fizycznej.
 

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu zaprasza do złożenia oferty na Interwencję terapeutczną - zajęcia w sali gimnastycznej w miejscowości Olszewka w celu realizacji zadań projektu "Smak zdrowia – wdrażanie wczesnego wykrywania i leczenia otyłości wśród dzieci”,realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020"

 

  1. Szczegółowe informacje odnośnie zapytanie można uzyskać w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu, ul. Sadowa 9 pokój Z 123 oraz pok. Z 113

  2. Ogłoszenie - plik do pobrania,

  3. Zapytanie - plik do pobrania,

  4. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: Sekretariat SPZZOZ w Przasnyszu, ul. Sadowa 9, Administracja (I piętro) pok. Z110 do dnia 28.10.2019 r do godz. 10:00.


Przasnysz, dnia 18.10.2019 r.
 

O G Ł O S Z E N I E

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu


ul. Sadowa 9, 06-300 Przasnysz
tel/fax: (0-29) 75-34-300 / 380
NIP 761-13-33-881
REGON 000302480

dotyczy: zapytania ofertowego na Interwencja terapeutyczna - zajęcia z zakresu aktywności fizycznej.
 

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu zamieszcza rozstrzygnięcie zapytania na zajęcia w sali gimnastycznej w miejscowości Olszewka w celu realizacji zadań projektu "Smak zdrowia – wdrażanie wczesnego wykrywania i leczenia otyłości wśród dzieci”,realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020"


  1. Rozstrzygnięcie - plik do pobrania,


Przasnysz, dnia 30.10.2019 r.