Szpital im. dr. Wojciecha Oczko w PrzasnyszuMisją Szpitala jest „Być użytecznym, pomagać innym
Drukuj

RPOWM EFRR 2018 kolor

 


O G Ł O S Z E N I E

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu


ul. Sadowa 9, 06-300 Przasnysz
tel/fax: (0-29) 75-34-300 / 380
NIP 761-13-33-881
REGON 000302480

dotyczy: Wykonanie i dostaw materiałów promocyjnych do projektu współfinansowanego z funduszy UE"
 
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu zaprasza do złożenia oferty na w/w zapytanie w celu realizacji zadań projektu "Podniesienie poziomu opieki zdrowotnej w SPZZOZ w Przasnyszu w celu poprawy bezpieczeństwa zdrowotnego pacjenta oraz jakości usług medycznych"

  1. Ogłoszenie - plik do pobrania,

  2. Zapytanie - plik do pobrania,

  3. Protokół odbioru - plik do pobrania
  4. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: Sekretariat SPZZOZ w Przasnyszu, ul. Sadowa 9, Administracja (I piętro) pok. Z110 do dnia 21.11.2019 r do godz. 10:00.


Przasnysz, dnia 13.11.2019 r.
 

O G Ł O S Z E N I E

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu


ul. Sadowa 9, 06-300 Przasnysz
tel/fax: (0-29) 75-34-300 / 380
NIP 761-13-33-881
REGON 000302480

dotyczy: Wykonanie i dostaw materiałów promocyjnych do projektu współfinansowanego z funduszy UE"
 

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu zaprasza zamieszcza w załączeniu informację z otwarcia ofert:                                       

Informacja z otwarcia ofert

str. 1 - plik do pobrania

str. 2 - plik do pobrania

                                  
Przasnysz, dnia 22.11.2019 r.
 Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu


ul. Sadowa 9, 06-300 Przasnysz
tel/fax: (0-29) 75-34-300 / 380
NIP 761-13-33-881
REGON 000302480

dotyczy: Wykonanie i dostaw materiałów promocyjnych do projektu współfinansowanego z funduszy UE"
 

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu zaprasza zamieszcza w załączeniu rozstrzygnięcie w/w zapytania:                                       

 

Rozsytrzygnięcie - plik do pobrania

 

                                  
Przasnysz, dnia 25.11.2019 r.