Drukuj

Logo POIS SOR dzieci kolorowe

 

 


O G Ł O S Z E N I E

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu


ul. Sadowa 9, 06-300 Przasnysz
tel/fax: (0-29) 75-34-300 / 380
NIP 761-13-33-881
REGON 000302480

dotyczy:
Zapytanie ofertowe Dostawę kardiomonitora dla zadania: Doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w niezbędny sprzęt medyczny służący do ratowania życia i zdrowia dziieci.
 
 
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu zaprasza do złożenia oferty na Dostawę kardiomonitora

  1. Treść zapytania - plik do pobrania,

  2. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: Sekretariat SPZZOZ w Przasnyszu, ul. Sadowa 9, Administracja (I piętro) pok. Z110 do dnia 08.05.2019 r do godz. 10:00.

Przasnysz, dnia 29.04.2019 r.
 

R O Z S T R Z Y G N I Ę C I E

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu


ul. Sadowa 9, 06-300 Przasnysz
tel/fax: (0-29) 75-34-300 / 380
NIP 761-13-33-881
REGON 000302480

dotyczy:
Zapytanie ofertowe Dostawę kardiomonitora dla zadania: Doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w niezbędny sprzęt medyczny służący do ratowania życia i zdrowia dziieci.
 
 
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu zaprasza do złożenia oferty na Dostawę kardiomonitora

 

Rozstrzygniecie - plik do pobrania,

 

Przasnysz, dnia 10.05.2019 r.