Szpital im. dr. Wojciecha Oczko w PrzasnyszuMisją Szpitala jest „Być użytecznym, pomagać innym
Drukuj

O G Ł O S Z E N I E

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu


ul. Sadowa 9, 06-300 Przasnysz
tel/fax: (0-29) 75-34-300 / 380
NIP 761-13-33-881
REGON 000302480

dotyczy: Zapytanie cenowe na wykonanie kontroli szczelności instalacji chłodniczych zawierających powyżej 3 kg substancji kontrolowanych w obiektach Szpitala im. dr Oczko w Przasnyszu, ul Sadowa 9.
 
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu zaprasza do składania ofert cenowych na w/w zapytanie cenowe.                                             

Treść zapytania - plik do pobrania,

Wzór umowy - plik do pobrania

Oferty należy składać w sekretariacie SPZZOZ w Przasnyszu, ul. Sadowa 9, Administracja (I piętro), pok Z 110 do dnia 13.05.2019 r do godziny 14:00.


Przasnysz, dnia 08.05.2019 r.
 

O G Ł O S Z E N I E

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu


ul. Sadowa 9, 06-300 Przasnysz
tel/fax: (0-29) 75-34-300 / 380
NIP 761-13-33-881
REGON 000302480

dotyczy: Zapytanie cenowe na wykonanie kontroli szczelności instalacji chłodniczych zawierających powyżej 3 kg substancji kontrolowanych w obiektach Szpitala im. dr Oczko w Przasnyszu, ul Sadowa 9.
 
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu zamieszcza rozstrzygnięcie w/w zapytania cenowego:                                          

Rozstrzygnięcie - plik do pobrania,