Szpital im. dr. Wojciecha Oczko w PrzasnyszuMisją Szpitala jest „Być użytecznym, pomagać innym
Drukuj
logo unijne
O G Ł O S Z E N I E

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu


ul. Sadowa 9, 06-300 Przasnysz
tel/fax: (0-29) 75-34-300 / 380
NIP 761-13-33-881
REGON 000302480

przetarg o wartości poniżej 134.000 euro na:

Doposażenie sprzętowe medyczne i niemedyczne Oddziałów Wewnętrznego i Psychiatrycznego SPZZOZ w Przasnyszu

  1. Szczegółowe informacje odnośnie zapytanie można uzyskać w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu, ul. Sadowa 9 pokój Z 123 oraz na stronie internetowej: www.szpitalprzasnysz.pl.

    Ogłoszenie - plik do pobrania
    SIWZ - plik do pobrania
     
  2. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: Sekretariat SP ZZOZ w Przasnyszu, ul. Sadowa 9, Administracja (I piętro) pok. Z110 do dnia 04.08.2014r do godz. 1000.

Przasnysz, dnia 23.07.2014 r.
 
  Przasnysz, dn. 28.07.2014r

Do wszystkich, którzy pobrali SIWZ

Dotyczy: Doposażenia sprzętowego medycznego i niemedycznego Oddziałów Wewnętrznego i Psychiatrycznego SPZZOZ w Przasnyszu

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu w odpowiedzi na zapytania które wpłynęły udziela odpowiedzi.

Odpowiedzi na zapytania - plik do pobrania
 

  Przasnysz, dn. 28.07.2014r

Do wszystkich, którzy pobrali SIWZ

Dotyczy: Doposażenia sprzętowego medycznego i niemedycznego Oddziałów Wewnętrznego i Psychiatrycznego SPZZOZ w Przasnyszu

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu w w związku z dużą ilość pytań przedłuża termin składania ofert:
 
Termin składania ofert 07.08.2014 r godz. 10:00.
 
Termin otwarcia ofert 07.08.2014 godz. 10 30.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - plik do pobrania
 

  Przasnysz, dn. 01.08.2014r

Do wszystkich, którzy pobrali SIWZ

Dotyczy: Doposażenia sprzętowego medycznego i niemedycznego Oddziałów Wewnętrznego i Psychiatrycznego SPZZOZ w Przasnyszu

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu w odpowiedzi na zapytania które wpłynęły udziela odpowiedzi.

Odpowiedzi na zapytania 2 - plik do pobrania
 

  Przasnysz, dn. 01.08.2014r

Do wszystkich, którzy pobrali SIWZ

Dotyczy: Doposażenia sprzętowego medycznego i niemedycznego Oddziałów Wewnętrznego i Psychiatrycznego SPZZOZ w Przasnyszu

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu w odpowiedzi na zapytania które wpłynęły udziela odpowiedzi.

Odpowiedzi na zapytania 3 - plik do pobrania
 

  Przasnysz, dn. 04.08.2014r

Do wszystkich, którzy pobrali SIWZ


Dotyczy: Doposażenia sprzętowego medycznego i niemedycznego Odziałów Wewnętrznego i Psychiatrycznego SPZZOZ w Przasnyszu.
 
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej informuje o zmianie treści w Pakiecie I - luźny Poz. 8 Defibrylator w pkt. 28.
 
Informacja - plik do pobrania
 
  Przasnysz, dn. 20.08.2014r


ROZSTRZYGNIĘCIE

Dotyczy: Doposażenia sprzętowego medycznego i niemedycznego Odziałów Wewnętrznego i Psychiatrycznego SPZZOZ w Przasnyszu.

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu informuje o rozstrzygnięciu w/w przetargu.
 

rozstrzygnięcie - plik do pobrania