Szpital im. dr. Wojciecha Oczko w PrzasnyszuMisją Szpitala jest „Być użytecznym, pomagać innym
Drukuj

O G Ł O S Z E N I E

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu

ul. Sadowa 9, 06-300 Przasnysz
tel/fax: (0-29) 75-34-300 / 380
NIP 761-13-33-881
REGON 000302480

przetarg na: dostawę materiałów opatrunkowych dla  SPZZOZ w Przasnyszu.
  1. Szczegółowe informacje odnośnie zapytanie można uzyskać w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu, ul. Sadowa 9 pokój Z 123 oraz na stronie internetowej: www.szpitalprzasnysz.pl.
  2. Ogłoszenie plik do pobrania
    SIWZ - plik do pobrania,
    Pakiety - plik do pobrania
  3. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: Sekretariat SP ZZOZ w Przasnyszu, ul. Sadowa 9, Administracja (I piętro) pok. Z110 do dnia 15.10.2014r do godz. 1000.

Przasnysz, dnia 07.10.2014 r.
 
  Przasnysz, dn. 10.10.2014r

Do wszystkich, którzy pobrali ofertę


Dotyczy: przetargu na dostawę materiałów opatrunkowych dla SPZZOZ w Przasnyszu.

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu w odpowiedzi na zapytania, które wpłyneły udziela odpowiedzi.

Odpowiedzi na zapytania- plik do pobrania
 
  Przasnysz, dn. 13.10.2014r

Do wszystkich, którzy pobrali ofertę
 

Dotyczy: przetargu na dostawę materiałów opatrunkowych dla SPZZOZ w Przasnyszu.

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu w odpowiedzi na zapytania, które wpłynęły udziela odpowiedzi.

Odpowiedzi na zapytania - plik do pobrania
 
  Przasnysz, dn. 22.10.2014r

Do wszystkich, którzy pobrali ofertę


ROZSTRZYGNIĘCIE

Dotyczy: przetargu na dostawę materiałów opatrunkowych dla SPZZOZ w Przasnyszu.

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu informuje o rozstrzygnięciu przetargu.

rozstrzygnięcie - plik do pobrania