Szpital im. dr. Wojciecha Oczko w PrzasnyszuMisją Szpitala jest „Być użytecznym, pomagać innym
Drukuj

O G Ł O S Z E N I E

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu

ul. Sadowa 9, 06-300 Przasnysz
tel/fax: (0-29) 75-34-300 / 380
NIP 761-13-33-881
REGON 000302480

Przetarg na zakup tomografu optycznego z funkcją angiografii fluoresceinowej i autofluo dla SPZZOZ w Przasnyszu.
  1. Szczegółowe informacje odnośnie zapytanie można uzyskać w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu, ul. Sadowa 9 pokój Z 123 oraz na stronie internetowej: www.szpitalprzasnysz.pl.

    OGŁOSZENIE - plik do pobrania,
    SIWZ             - plik do pobrania
  2. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: Sekretariat SP ZZOZ w Przasnyszu, ul. Sadowa 9, Administracja (I piętro) pok. Z110 do dnia 24.11.2014r do godz. 1000.

Przasnysz, dnia 14.11.2014 r.
 

           Do wszystkich, którzy pobrali ofertę

Przetarg na zakup tomografu optycznego z funkcją angiografii fluoresceinowej i autofluo dla SPZZOZ w Przasnyszu.

                     Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu w odpowiedzi na zapytania, które wpłynęły udziela odpowiedzi.

Odpowiedzi na zapytania- plik do pobrania,


Przasnysz, dnia 17.11.2014 r.
 
   

Do wszystkich, którzy pobrali ofertęPrzetarg na zakup tomografu optycznego z funkcją angiografii fluoresceinowej i autofluo dla SPZZOZ w Przasnyszu.

                     Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu w odpowiedzi na zapytania, które wpłynęły udziela odpowiedzi.

Odpowiedzi na zapytania- plik do pobrania
 
Przasnysz, dnia 21.11.2014 r.
   

Do wszystkich, którzy pobrali ofertę


Przetarg na zakup tomografu optycznego z funkcją angiografii fluoresceinowej i autofluo dla SPZZOZ w Przasnyszu.

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu w odpowiedzi za zapytania, które wpłynęły udziela odpoweidzi.

Odpowiedzi na zapytania - plik do pobrania
 
Przasnysz, 21.11.2014 r.
 
   

Do wszystkich, którzy pobrali ofertę


ROZSTRZYGNIĘCIE

Przetarg na zakup tomografu optycznego z funkcją angiografii fluoresceinowej i autofluo dla SPZZOZ w Przasnyszu.

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu w załączeniu zamieszcza rozstrzygnięcie w/w przetargu.

Rostrzygnięcie - plik do pobrania
 
Przasnysz, 25.11.2014 r.