Drukuj


O G Ł O S Z E N I E

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu


ul. Sadowa 9, 06-300 Przasnysz
tel/fax: (0-29) 75-34-300 / 380
NIP 761-13-33-881
REGON 000302480

przetarg:  Dostawę gazów medycznych dla SPZZOZ w Przasnyszu
  1. Szczegółowe informacje odnośnie zapytanie można uzyskać w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu, ul. Sadowa 9 pokój Z 123 oraz na stronie internetowej: www.szpitalprzasnysz.pl.

    Ogłoszenie - plik do pobrania,
     SIWZ     - plik do pobrania

  2. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: Sekretariat SP ZZOZ w Przasnyszu, ul. Sadowa 9, Administracja (I piętro) pok. Z110 do dnia 12.12.2014r do godz. 1000.

Przasnysz, dnia 04.12.2014 r.
 
  Przasnysz, dn. 16.12.2014rROZSTRZYGNIĘCIE


Dotyczy: Dostawę gazów medycznych dla SPZZOZ w Przasnyszu

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu informuje o rozstrzygnięciu przetargu.
 

rozstrzygnięcie - plik do pobrania