Szpital im. dr. Wojciecha Oczko w PrzasnyszuMisją Szpitala jest „Być użytecznym, pomagać innym
Drukuj

O G Ł O S Z E N I E

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu

ul. Sadowa 9, 06-300 Przasnysz
tel/fax: (0-29) 75-34-300 / 380
NIP 761-13-33-881
REGON 000302480

przetarg na:

złożenie oferty cenowej na dostawę środków dezynfekcyjnych dla SPZZOZ w Przasnyszu.
  1. Szczegółowe informacje odnośnie zapytanie można uzyskać w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu, ul. Sadowa 9 pokój Z 123 orazna stronie internetowej: www.szpitalprzasnysz.pl
  2. Ogłoszenie- plik do pobrania,                                                                                                                                                      
  3. SIWZ- plik do pobrania,
  4. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: Sekretariat SP ZZOZ w Przasnyszu, ul. Sadowa 9, Administracja (I piętro) pok. Z110 do dnia 23.12.2014r do godz. 1000.

Przasnysz, dnia 15.12.2014 r.
 
   

Do wszystkich, którzy pobrali ofertę


S P R O S T O W A N I E

Dotyczy: przetargu na dostawę środków dezynfekcyjnych dla SPZZOZ w Przasnyszu.

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu zamieszcza w załączeniu poprawione w Formularzu cenowym Pakiety.
 
Sprostowanie - plik do pobrania
 
 
Przasnysz, dnia 18.12.2014 r.
   


Do wszystkich, którzy pobrali SIWZ

Dotyczy: przetargu na dostawę środków dezynfekcyjnych dla SPZZOZ w Przasnyszu.

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu zamieszcza w załączeniu odpowiedzi na zapytania. które wpłynęły do Zamawiającego.

Odpowiedzi na zapytania - plik do pobrania
 
Przasnysz, dnia 19.12.2014 r.
  Przasnysz, dn. 15.01.2015r

Do wszystkich, którzy pobrali ofertę


ROZSTRZYGNIĘCIE

Dotyczy: przetargu na dostawę środków dezynfekcyjnych dla SPZZOZ w Przasnyszu.

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu zamieszcza w załączeniu rozstrzygnięcie w/w przetargu.

Rozstrzygnięcie- plik do pobrania