Szpital im. dr. Wojciecha Oczko w PrzasnyszuMisją Szpitala jest „Być użytecznym, pomagać innym
Drukuj

O G Ł O S Z E N I E

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu


ul. Sadowa 9, 06-300 Przasnysz
tel/fax: (0-29) 75-34-300 / 380
NIP 761-13-33-881
REGON 000302480

przetarg na: Zakup energii elektrycznej dla SPZZOZ w Przasnyszu.
  1. Szczegółowe informacje odnośnie zapytanie można uzyskać w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu, ul. Sadowa 9 pokój Z 123 oraz na stronie internetowej: www.szpitalprzasnysz.pl.

    Ogłoszenie - plik do pobrania,
     SIWZ          - plik do pobrania 

         Wzór umowy- plik do pobrania

  1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: Sekretariat SP ZZOZ w Przasnyszu, ul. Sadowa 9, Administracja (I piętro) pok. Z110 do dnia 05.03.2015 r do godz. 1000.

Przasnysz, dnia 24.02.2015 r.
 
  Przasnysz, dn. 26.02.2015r

Do wszystkich
którzy pobrali SIWZ
 
Dotyczy: przetargu na zakup energii elektrycznej dla SPZZOZ w Przasnyszu.

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu w odpowiedzi na zapytania, które wpłyneły udziela odpowiedzi.

Odpowiedzi na zapytania- plik do pobrania
 

  Przasnysz, dn. 27.02.2015r

Do wszystkich
którzy pobrali SIWZ
 
Dotyczy: przetargu na zakup energii elektrycznej dla SPZZOZ w Przasnyszu.

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu w odpowiedzi na zapytania, które wpłyneły udziela odpowiedzi.

Odpowiedzi na zapytania- plik do pobrania
 

  Przasnysz, dn. 02.03.2015r

Do wszystkich
którzy pobrali SIWZ
 
Dotyczy: przetargu na zakup energii elektrycznej dla SPZZOZ w Przasnyszu.

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu w odpowiedzi na zapytania, które wpłyneły udziela odpowiedzi.

Odpowiedzi na zapytania- plik do pobrania
 

  Przasnysz, dn. 09.03.2015r

 


ROZSTRZYGNIĘCIE

Dotyczy: przetargu na zakup energii elektrycznej dla SPZZOZ w Przasnyszu.

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu zamieszcza w załączeniu rozstrzygnięcie w/w przetargu.

Rozstrzygnięcie - plik do pobrania