Drukuj


Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu

ul. Sadowa 9, 06-300 Przasnysz
tel/fax: (0-29) 75-34-300 / 380
NIP 761-13-33-881
REGON 000302480
 
 
przetarg o wartości powyżej 134.000 euro na:
 
Dostawę leków dla SPZZOZ w Przasnyszu
 
 1. Szczegółowe informacje odnośnie zapytania można uzyskać w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu, ul. Sadowa 9 pokój Z 123 oraz na stronie internetowej: www.szpitalprzasnysz.pl
          
Ogłoszenie - plik do pobrania
 
 

2.  Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: Sekretariat SP ZZOZ w Przasnyszu, ul. Sadowa 9, Administracja (I piętro) pok. Z110 do dnia 22.07.2015r do godz. 1000.  Otwarcie nastąpi 22.07.2015r o godz. 1030


Przasnysz, dnia 10.06.2015 r.
 

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu

ul. Sadowa 9, 06-300 Przasnysz
tel/fax: (0-29) 75-34-300 / 380
NIP 761-13-33-881
REGON 000302480
 
 
przetarg o wartości powyżej 134.000 euro na:
 
Dostawę leków dla SPZZOZ w Przasnyszu
 
 
Ogłoszenie opublikowane - plik do pobrania
SIWZ - plik do pobrania
Pakiety - plik do pobrania
 
 

Przasnysz, dnia 15.06.2015 r.
 

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu

ul. Sadowa 9, 06-300 Przasnysz
tel/fax: (0-29) 75-34-300 / 380
NIP 761-13-33-881
REGON 000302480
 
 
przetarg o wartości powyżej 134.000 euro na:
 
Dostawę leków dla SPZZOZ w Przasnyszu
 
Pytania 1 - plik do pobrania
Zmiana ogłoszenia - plik do pobrania
 
Przasnysz, dnia 26.06.2015 r.
 

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu

ul. Sadowa 9, 06-300 Przasnysz
tel/fax: (0-29) 75-34-300 / 380
NIP 761-13-33-881
REGON 000302480
 
 
przetarg o wartości powyżej 134.000 euro na:
 
Dostawę leków dla SPZZOZ w Przasnyszu
 
 
Przasnysz, dnia 02.07.2015 r.
 

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu

ul. Sadowa 9, 06-300 Przasnysz
tel/fax: (0-29) 75-34-300 / 380
NIP 761-13-33-881
REGON 000302480
 
 
przetarg o wartości powyżej 134.000 euro na:
 
Dostawę leków dla SPZZOZ w Przasnyszu
 
Pytania 2 - plik do pobrania
 
 
Przasnysz, dnia 02.07.2015 r.
 

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu

ul. Sadowa 9, 06-300 Przasnysz
tel/fax: (0-29) 75-34-300 / 380
NIP 761-13-33-881
REGON 000302480
 
 
przetarg o wartości powyżej 134.000 euro na:
 
Dostawę leków dla SPZZOZ w Przasnyszu
 
Pytania 3 - plik do pobrania
 
 
Przasnysz, dnia 08.07.2015 r.
 

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu

ul. Sadowa 9, 06-300 Przasnysz
tel/fax: (0-29) 75-34-300 / 380
NIP 761-13-33-881
REGON 000302480
 
 
przetarg o wartości powyżej 134.000 euro na:
 
Dostawę leków dla SPZZOZ w Przasnyszu
 
Rozstrzygnięcie - plik do pobrania
 
 
Przasnysz, dnia 13.08.2015 r.