Szpital im. dr. Wojciecha Oczko w PrzasnyszuMisją Szpitala jest „Być użytecznym, pomagać innym
Drukuj

O G Ł O S Z E N I E

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu


ul. Sadowa 9, 06-300 Przasnysz
tel/fax: (0-29) 75-34-300 / 380
NIP 761-13-33-881
REGON 000302480

ogłasza przetarg nieograniczony na:

Kompleksowe ubezpieczenie  SPZZOZ w Przasnyszu.

  1. Adres strony na której dostepna jest Specyfikacja Istotnych Warunków Zamowienia wraz z załącznikami:  http://www.suprabrokers.pl/?d=510

       Ogloszenie - plik do pobrania,

     2.  Termin składania ofert: 26.10.2015 r. do godz. 13.00

          miejsce: Supra Brokers S.A. ul. Aleja Śląska 1 Budynek A 1-2 piętro III

          54-118 Wrocław


Przasnysz, dnia 11.09.2015 r.
 
  Przasnysz, dn. 30.10.2015r

Do wszystkich, którzy pobrali ofertę


ROZSTRZYGNIĘCIE

przetarg nieograniczony na:

Kompleksowe ubezpieczenie  SPZZOZ w Przasnyszu.

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu zamieszcza rozstrzygnięcie w/w zapytania.
 

Rozstrzygnięcie - plik do pobrania