Szpital im. dr. Wojciecha Oczko w PrzasnyszuMisją Szpitala jest „Być użytecznym, pomagać innym
Drukuj

O G Ł O S Z E N I E

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu


ul. Sadowa 9, 06-300 Przasnysz
tel/fax: (0-29) 75-34-300 / 380
NIP 761-13-33-881
REGON 000302480

przetarg na dostawę artykułów szewnych dla SPZZOZ w Przasnyszu.
  1. Szczegółowe informacje odnośnie zapytanie można uzyskać w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu, ul. Sadowa 9 pokój Z 123 oraz na stronie internetowej: www.szpitalprzasnysz.pl.

    Ogłoszenie- plik do pobrania,
     SIWZ          - plik do pobrania

    Formularze ofertowe- plik do pobrania

     

  2. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: Sekretariat SP ZZOZ w Przasnyszu, ul. Sadowa 9, Administracja (I piętro) pok. Z110 do dnia 24.02.2016 r do godz. 1000.

Przasnysz, dnia 16.02.2016 r.
 
  Przasnysz, dn. 19.02.2016r

Do wszystkich,
 
którzy pobrali SIWZ

 

przetarg na dostawę artykułów szewnych dla SPZZOZ w Przasnyszu.

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu zamieszcza w załączeniu odpowiedzi na zapytania.
 

Odpowiedzi na zapytania 1 - plik do pobrania
 

  Przasnysz, dn. 22.02.2016r

Do wszystkich,
 
którzy pobrali SIWZ
 

przetarg na dostawę artykułów szewnych dla SPZZOZ w Przasnyszu.


Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu informuje o zmianie terminu składania ofert:
 
Termin skladania ofert: 26.02.2016 r. godz. 10:00.

 Otwarcie ofert: 26.02.2016 r. godz. 10:30.

Ogłoszenie o zmianie ogloszenia - plik do pobrania
 

  Przasnysz, dn. 23.02.2016r

Do wszystkich,
 
którzy pobrali SIWZ
 
 

przetarg na dostawę artykułów szewnych dla SPZZOZ w Przasnyszu.

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu zamieszcza w załączeniu odpowiedzi na zapytania.
 

Odpowiedzi na zapytania 2 - plik do pobrania
 

  Przasnysz, dn. 03.03.2016r

 
ROZSTRZYGNIĘCIE
 
 

przetarg na dostawę artykułów szewnych dla SPZZOZ w Przasnyszu.

 

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu zamieszcza w załączeniu rozstrzygnięcie w/w przetargu.
 

Rozstrzygnięcie - plik do pobrania