Szpital im. dr. Wojciecha Oczko w PrzasnyszuMisją Szpitala jest „Być użytecznym, pomagać innym
Drukuj

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu

ul. Sadowa 9, 06-300 Przasnysz
tel/fax: (0-29) 75-34-300 / 380
NIP 761-13-33-881
REGON 000302480
 
 OGŁOSZENIE 
 
przetarg o wartości powyżej kwoty od której jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej na:
 
Dostawę leków dla SPZZOZ w Przasnyszu
 
 1. Szczegółowe informacje odnośnie zapytania można uzyskać w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu, ul. Sadowa 9 pokój Z 123 oraz na stronie internetowej: www.szpitalprzasnysz.pl
          
Ogłoszenie - plik do pobrania
 
 

2.  Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: Sekretariat SP ZZOZ w Przasnyszu, ul. Sadowa 9, Administracja (I piętro) pok. Z110 do dnia 28.07.2016r do godz. 1000.  Otwarcie nastąpi 28.07.2016r o godz. 1030


Przasnysz, dnia 16.06.2016 r.
 

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu

ul. Sadowa 9, 06-300 Przasnysz
tel/fax: (0-29) 75-34-300 / 380
NIP 761-13-33-881
REGON 000302480
 
 
przetarg o wartości powyżej kwoty od której jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej na:
 
Dostawę leków dla SPZZOZ w Przasnyszu

 
Ogłoszenie opublikowane - plik do pobrania
SIWZ - plik do pobrania
Pakiety - plik do pobrania
 
 

Przasnysz, dnia 20.06.2016 r.
 

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu

ul. Sadowa 9, 06-300 Przasnysz
tel/fax: (0-29) 75-34-300 / 380
NIP 761-13-33-881
REGON 000302480
 
 
przetarg o wartości powyżej kwoty od której jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej na:
 
 
Dostawę leków dla SPZZOZ w Przasnyszu
 
Pytania  - plik do pobrania
 
 
Przasnysz, dnia 14.07.2016 r.
 
   


Samodzileny Publiczny Zespół Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu
 
                                                                        ul. Sadowa 9, 06-300 Przasnysz
                                                                        tel/fax: (029) 75-34-300/380
                                                                        NIP 761-13-33-881
                                                                        REGON 000302480
 
 
S P R O S T O W A N I E

przetarg o wartości powyżej kwoty od której jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej na:
 
Dostawę leków dla SPZZOZ  w Prrzasnyszu
 
 
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu zamieszcza w załączeniu sprostowanie do w/w przetargu.

Sprostowanie - plik do pobrania
 
 
Przasnysz, 20.07.2016 r.

 


Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu

ul. Sadowa 9, 06-300 Przasnysz
tel/fax: (0-29) 75-34-300 / 380
NIP 761-13-33-881
REGON 000302480
 
 
R O Z S T R Z Y G N I Ę C I E
 
przetarg o wartości powyżej kwoty od której jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej na:
 
 
Dostawę leków dla SPZZOZ w Przasnyszu
 
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu zamieszcza w załączeniu rozstrzygnięcie w/w przetargu:
 
Rozstrzygnięcie - plik do pobrania
 
 
Przasnysz, dnia 17.08.2016 r.