Szpital im. dr. Wojciecha Oczko w PrzasnyszuMisją Szpitala jest „Być użytecznym, pomagać innym
Drukuj

O G Ł O S Z E N I E

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu

ul. Sadowa 9, 06-300 Przasnysz
tel/fax: (0-29) 75-34-300 / 380
NIP 761-13-33-881
REGON 000302480

przetarg na:

na dostawę sprzetu medycznego jednorazowego użytku dla SPZZOZ w Przasnyszu.

Szczegółowe informacje odnośnie przetargu można uzyskać w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu, ul. Sadowa 9 pokój Z 123 oraz na stronie internetowej: www.szpitalprzasnysz.pl.

OGŁOSZENIE - plik do pobrania

SIWZ - plik do pobrania

PAKIETY - plik do pobrania

 

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: Sekretariat SP ZZOZ w Przasnyszu, ul. Sadowa 9, Administracja (I piętro) pok. Z110 do dnia 14.07.2016r do godz. 1000.


Przasnysz, dnia 05.07.2016 r.
 
   

Do wszystkich, którzy pobrali ofertęprzetarg na
 
na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla SPZZOZ w Przasnyszu.

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu zamieszcza w załączeniu odpowiedzi na zapytania i ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia- plik do pobrania
Odpowiedzi na zapytania- plik do pobrania
 
TERMIN SKŁADANIA OFERT 18.07.2016 R.
 
Przasnysz, dnia 13.07.2016 r.
   

Do wszystkich, którzy pobrali ofertę
 

przetarg na
 
na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla SPZZOZ w Przasnyszu.

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu zamieszcza w załączeniu odpowiedzi na zapytania.

Odpowiedzi na zapytania - plik do pobrania
 
Przasnysz, 14.07.2016 r.
   

R O Z S T R Z Y G N I Ę C I E
 

przetarg na
 
na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla SPZZOZ w Przasnyszu.

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu zamieszcza w załączeniu rozstrzygnięcie w/w przetargu.
 

Rozstrzygnięcie - plik do pobrania
 

Przasnysz, 04.08.2016 r.