Szpital im. dr. Wojciecha Oczko w PrzasnyszuMisją Szpitala jest „Być użytecznym, pomagać innym
Drukuj

O G Ł O S Z E N I E

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu


ul. Sadowa 9, 06-300 Przasnysz
tel/fax: (0-29) 75-34-300 / 380
NIP 761-13-33-881
REGON 000302480

przetarg na wykonywanie usług diagnostycznych w zakresie oceny i opisywania badań Tomografii Komputerowej i Tomografii Komputerowej angio dla SPZZOZ w Przasnyszu.
  1. Szczegółowe informacje odnośnie zapytanie można uzyskać w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu, ul. Sadowa 9 pokój Z 123 oraz na stronie internetowej: www.szpitalprzasnysz.pl.

    Ogłoszenie - plik do pobrania,
     SIWZ         - plik do pobrania

  2. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: Sekretariat SP ZZOZ w Przasnyszu, ul. Sadowa 9, Administracja (I piętro) pok. Z110 do dnia 26.09.2016 r do godz. 1000.

Przasnysz, dnia 16.09.2016 r.
 


Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu


ul. Sadowa 9, 06-300 Przasnysz
tel/fax: (0-29) 75-34-300 / 380
NIP 761-13-33-881
REGON 000302480

przetarg na wykonywanie usług diagnostycznych w zakresie oceny i opisywania badań Tomografii Komputerowej i Tomografii Komputerowej angio dla SPZZOZ w Przasnyszu.

 

Informacja z otwarcia ofert - plik w załączeniu

 

Przasnysz, dnia 27.09.2016 r.
 

R O Z S T R Z Y G N I Ę C I E

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu


ul. Sadowa 9, 06-300 Przasnysz
tel/fax: (0-29) 75-34-300 / 380
NIP 761-13-33-881
REGON 000302480

przetarg na wykonywanie usług diagnostycznych w zakresie oceny i opisywania badań Tomografii Komputerowej i Tomografii Komputerowej angio dla SPZZOZ w Przasnyszu.
 
 

Rozstrzygnięcie - plik w załączeniu

 

Przasnysz, dnia 28.09.2016 r.