Szpital im. dr. Wojciecha Oczko w PrzasnyszuMisją Szpitala jest „Być użytecznym, pomagać innym
Drukuj

O G Ł O S Z E N I E

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu

ul. Sadowa 9, 06-300 Przasnysz
tel/fax: (0-29) 75-34-300 / 380
NIP 761-13-33-881
REGON 000302480

przetarg na:

złożenie oferty cenowej na dostawę gazów medycznych dla  SPZZOZ w Przasnyszu.
 
Szczegółowe informacje odnośnie zapytanie można uzyskać w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu, ul. Sadowa 9 pokój Z 123 oraz na stronie internetowej: www.szpitalprzasnysz.pl.


OGŁOSZENIE- plik do pobrania,

SIWZ - plik do pobrania
 

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: Sekretariat SP ZZOZ w Przasnyszu, ul. Sadowa 9, Administracja (I piętro) pok. Z110 do dnia 16.12.2016r do godz. 1200.


Przasnysz, dnia 08.12.2016 r.
 
  Przasnysz, dn. 14.12.2016r

Do wszystkich, którzy pobrali ofertę


przetarg na:
 
złożenie oferty cenowej na dostawę gazów medycznych dla SPZZOZ w Przasnyszu.

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu zamieszcza w załączeniu odpowiedzi na zapytania, nowe formularze cenowe i ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia  - plik do pobrania
Odpowiedzi na zapytania - plik do pobrania
 
 
TERMIN SKŁADNIA OFERT 20.12.2016 R GODZ. 12:00
OTWARCIE OFERT 20.12.2016 R  GODZ. 12:30
  Przasnysz, dn. 16.12.2016r

Do wszystkich, którzy pobrali ofertę


S P R O S T O W A N I E

przetarg na: 
 
złożenie oferty ceno0wej na dostawę gazów medycznych dla SPZZOZ w Przasnyszu.

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu zamieszcza w załączeniu sprostowanie.

SPROSTOWANIE - plik do pobrania
 
  Przasnysz, dn. 16.12.2016r

Do wszystkich, którzy pobrali ofertę


 

przetarg na:
 
złożenie oferty cenowej na dostawę gazów medycznych dla SPZZOZ w Przasnyszu.

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu zamieszcza w załączeniu odpowiedzi na zapytania.

Odpowiedzi na zapytania - plik do pobrania
 
  Przasnysz, dn. 21.12.2016r

Do wszystkich, którzy pobrali ofertęprzetarg na:
 
złożenie oferty cenowej na dostawę gazów medycznych  dla SPZZOZ w Przasnyszu.

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu zamieszcza w załączeniu informację z otwarcia ofert.

Informacja z otwarcia ofert- plik do pobrania
 
  Przasnysz, dn. 30.12.2016r

Do wszystkich, którzy pobrali ofertę


ROZSTRZYGNIĘCIE

przetarg na:
złożenie oferty cenowej na dostawę gazów medycznych dla SPZZOZ w Przasnyszu.

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu zamieszcza w załączeniu rozstrzygnięcie w/w przetargu.

Rozstrzygnięcie - plik do pobrania