Szpital im. dr. Wojciecha Oczko w PrzasnyszuMisją Szpitala jest „Być użytecznym, pomagać innym
Drukuj

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu

ul. Sadowa 9, 06-300 Przasnysz
tel/fax: (0-29) 75-34-300 / 380
NIP 761-13-33-881
REGON 000302480
 
 OGŁOSZENIE 
 
przetarg o wartości powyżej kwoty od której jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej na:
 
Świadczeniu usługi polegającej na kompleksowym żywieniu pacjentów hospitalizowanych w Szpitalu w Przasnyszu oraz prowadzeniu stołówki wraz z dzierżawą pomieszczeń kuchni i pomieszczeń stołówki
 
 1. Szczegółowe informacje odnośnie zapytania można uzyskać w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu, ul. Sadowa 9 pokój Z 123 oraz na stronie internetowej: www.szpitalprzasnysz.pl
          
Ogłoszenie - plik do pobrania
 
 

2.  Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: Sekretariat SP ZZOZ w Przasnyszu, ul. Sadowa 9, Administracja (I piętro) pok. Z110 do dnia 20.12.2016r do godz. 1000.  Otwarcie nastąpi 20.12.2016r o godz. 1030


Przasnysz, dnia 28.10.2016 r.
 

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu

ul. Sadowa 9, 06-300 Przasnysz
tel/fax: (0-29) 75-34-300 / 380
NIP 761-13-33-881
REGON 000302480
 
 
przetarg o wartości powyżej kwoty od której jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej na:
 
Świadczeniu usługi polegającej na kompleksowym żywieniu pacjentów hospitalizowanych w Szpitalu w Przasnyszu oraz prowadzeniu stołówki wraz z dzierżawą pomieszczeń kuchni i pomieszczeń stołówki
 
 
Ogłoszenie opublikowane - plik do pobrania
SIWZ - plik do pobrania
Istrukcja wypełnienia JEDZ - plik do pobrania
 
 

Przasnysz, dnia 02.11.2016 r.
 

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu

ul. Sadowa 9, 06-300 Przasnysz
tel/fax: (0-29) 75-34-300 / 380
NIP 761-13-33-881
REGON 000302480
 
 
przetarg o wartości powyżej kwoty od której jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej na:
 
Świadczeniu usługi polegającej na kompleksowym żywieniu pacjentów hospitalizowanych w Szpitalu w Przasnyszu oraz prowadzeniu stołówki wraz z dzierżawą pomieszczeń kuchni i pomieszczeń stołówki
 
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu zamieszcza w załączeniu odpowiedzi na zapytania:
 
Odpowiedzi na zapytania 1 - plik do pobrania
 
 

Przasnysz, dnia 15.11.2016 r.
 

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu

ul. Sadowa 9, 06-300 Przasnysz
tel/fax: (0-29) 75-34-300 / 380
NIP 761-13-33-881
REGON 000302480
 
 
przetarg o wartości powyżej kwoty od której jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej na:
 
Świadczeniu usługi polegającej na kompleksowym żywieniu pacjentów hospitalizowanych w Szpitalu w Przasnyszu oraz prowadzeniu stołówki wraz z dzierżawą pomieszczeń kuchni i pomieszczeń stołówki
 
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu zamieszcza w załączeniu zawiadomienie o wpłynięciu odwołania wraz z odwołaniem
 

Zawiadomienie o wpłynięciu odwołania - plik do pobrania

Odwołanie - plik do pobrania

 
 

Przasnysz, dnia 15.11.2016 r.
 

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu

ul. Sadowa 9, 06-300 Przasnysz
tel/fax: (0-29) 75-34-300 / 380
NIP 761-13-33-881
REGON 000302480
 
 
przetarg o wartości powyżej kwoty od której jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej na:
 
Świadczeniu usługi polegającej na kompleksowym żywieniu pacjentów hospitalizowanych w Szpitalu w Przasnyszu oraz prowadzeniu stołówki wraz z dzierżawą pomieszczeń kuchni i pomieszczeń stołówki
 
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu zamieszcza w załączeniu przystąpienie do odwołania:
 

Przystąpienie do odwołania:

str. 1 - plik do pobrania

str. 2 - plik do pobrania

str. 3 - plik do pobrania

 
 

Przasnysz, dnia 18.11.2016 r.
 

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu

ul. Sadowa 9, 06-300 Przasnysz
tel/fax: (0-29) 75-34-300 / 380
NIP 761-13-33-881
REGON 000302480
 
 
przetarg o wartości powyżej kwoty od której jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej na:
 
Świadczeniu usługi polegającej na kompleksowym żywieniu pacjentów hospitalizowanych w Szpitalu w Przasnyszu oraz prowadzeniu stołówki wraz z dzierżawą pomieszczeń kuchni i pomieszczeń stołówki
 
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu zamieszcza w załączeniu odpowiedzi na zapytania:
 

Odpowiedzi na zapytania 2 - plik do pobrania

Rzut kuchni -1 - plik do pobrania

Rzut kuchni parter - plik do pobrania

Rzut kuchni I piętro - plik do pobrania

 
 

Przasnysz, dnia 28.11.2016 r.
 

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu

ul. Sadowa 9, 06-300 Przasnysz
tel/fax: (0-29) 75-34-300 / 380
NIP 761-13-33-881
REGON 000302480
 
 
przetarg o wartości powyżej kwoty od której jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej na:
 
Świadczeniu usługi polegającej na kompleksowym żywieniu pacjentów hospitalizowanych w Szpitalu w Przasnyszu oraz prowadzeniu stołówki wraz z dzierżawą pomieszczeń kuchni i pomieszczeń stołówki
 
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu zamieszcza w załączeniu modyfikację SIWZ:
 

Modyfikacja SIWZ - plik do pobrania

Zmiana ogłoszenia - plik do pobrania

 
 

Przasnysz, dnia 30.11.2016 r.
 

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu

ul. Sadowa 9, 06-300 Przasnysz
tel/fax: (0-29) 75-34-300 / 380
NIP 761-13-33-881
REGON 000302480
 
 
przetarg o wartości powyżej kwoty od której jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej na:
 
Świadczeniu usługi polegającej na kompleksowym żywieniu pacjentów hospitalizowanych w Szpitalu w Przasnyszu oraz prowadzeniu stołówki wraz z dzierżawą pomieszczeń kuchni i pomieszczeń stołówki
 
 

Zmiana ogłoszenia opublikowana - plik do pobrania

 
 
Przasnysz, dnia 01.12.2016 r.
 

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu

ul. Sadowa 9, 06-300 Przasnysz
tel/fax: (0-29) 75-34-300 / 380
NIP 761-13-33-881
REGON 000302480
 
 
przetarg o wartości powyżej kwoty od której jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej na:
 
Świadczeniu usługi polegającej na kompleksowym żywieniu pacjentów hospitalizowanych w Szpitalu w Przasnyszu oraz prowadzeniu stołówki wraz z dzierżawą pomieszczeń kuchni i pomieszczeń stołówki
 
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu zamieszcza w załączeniu zawiadomienie o wpłynięciu odwołania wraz z odwołaniem
 

Zawiadomienie o wpłynięciu odwołania - plik do pobrania

Odwołanie - plik do pobrania

 
 

Przasnysz, dnia 02.12.2016 r.
 
  Przasnysz, dn. 21.12.2016r

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu


 ul. Sadowa 9, 06-300 Przasnysz
tel/fax: (0-29) 75-34-300 / 380
NIP 761-13-33-881
REGON 000302480

przetarg o wartości powyżej kwoty od której jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej na:
 
Świadczeniu usługi polegającej na kompleksowym żywieniu pacjentów hospitalizowanych w Szpitalu w Przasnyszu oraz prowadzeniu stołówki wraz z dzierżawą pomieszczeń kuchni i pomieszczeń stołówki
 

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu zamieszcza w załączeniu informację z otwarcia ofert.
 
Informacja z otwarcia ofert  - plik do pobrania
 

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu

ul. Sadowa 9, 06-300 Przasnysz
tel/fax: (0-29) 75-34-300 / 380
NIP 761-13-33-881
REGON 000302480
 
 
R O Z S T R Z Y G N I Ę C I E
 
przetarg o wartości powyżej kwoty od której jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej na:
 
Świadczeniu usługi polegającej na kompleksowym żywieniu pacjentów hospitalizowanych w Szpitalu w Przasnyszu oraz prowadzeniu stołówki wraz z dzierżawą pomieszczeń kuchni i pomieszczeń stołówki
 

 
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu zamieszcza w załączeniu rozstrzygnięcie w/w przetargu:
 
Rozstrzygnięcie - plik do pobrania
 
 
Przasnysz, dnia 12.01.2017 r.