Drukuj


O G Ł O S Z E N I E

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu


ul. Sadowa 9, 06-300 Przasnysz
tel/fax: (0-29) 75-34-300 / 380
NIP 761-13-33-881
REGON 000302480

przetarg na: Zakup energii elektrycznej dla SPZZOZ w Przasnyszu.
  1. Szczegółowe informacje odnośnie zapytanie można uzyskać w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu, ul. Sadowa 9 pokój Z 123 oraz na stronie internetowej: www.szpitalprzasnysz.pl.

    Ogłoszenie - plik do pobrania,
     SIWZ          - plik do pobrania 

  2. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: Sekretariat SP ZZOZ w Przasnyszu, ul. Sadowa 9, Administracja (I piętro) pok.   Z110 do dnia 07.02.2017 r do godz. 1000.


Przasnysz, dnia 30.01.2017 r.
 

O G Ł O S Z E N I E

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu


ul. Sadowa 9, 06-300 Przasnysz
tel/fax: (0-29) 75-34-300 / 380
NIP 761-13-33-881
REGON 000302480

przetarg na: Zakup energii elektrycznej dla SPZZOZ w Przasnyszu.

 

Samodzielny Publiczny Zespó Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu zamieszcza odpowiedzi na zapytania, które wpłyneły do Zamawiającego:

 

Odpowiedzi na zapytania    - plik do pobrania


Przasnysz, dnia 02.02.2017 r.
 


Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu


ul. Sadowa 9, 06-300 Przasnysz
tel/fax: (0-29) 75-34-300 / 380
NIP 761-13-33-881
REGON 000302480

przetarg na: Zakup energii elektrycznej dla SPZZOZ w Przasnyszu.

Samodzielny Publiczny Zespó Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu zamieszcza informacje z otwarcia ofert.

Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 320.000,00 zł brutto.

Zbiorcze zestawienie ofert    - plik do pobrania


Przasnysz, dnia 08.02.2017 r.
 


Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu


ul. Sadowa 9, 06-300 Przasnysz
tel/fax: (0-29) 75-34-300 / 380
NIP 761-13-33-881
REGON 000302480
 
przetarg na: Zakup energii elektrycznej dla SPZZOZ w Przasnyszu.

Samodzielny Publiczny Zespó Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu zamieszcza rozstrzygnięcie w/w przetargu

Rozstrzygnięcie   - plik do pobrania


Przasnysz, dnia 21.02.2017 r.