Szpital im. dr. Wojciecha Oczko w PrzasnyszuMisją Szpitala jest „Być użytecznym, pomagać innym
Drukuj

O G Ł O S Z E N I E

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu


ul. Sadowa 9, 06-300 Przasnysz
tel/fax: (0-29) 75-34-300 / 380
NIP 761-13-33-881
REGON 000302480

przetarg na dostawę artykułów szewnych dla SPZZOZ w Przasnyszu.
  1. Szczegółowe informacje odnośnie zapytanie można uzyskać w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu, ul. Sadowa 9 pokój Z 123 oraz na stronie internetowej: www.szpitalprzasnysz.pl.

    Ogłoszenie- plik do pobrani
     SIWZ          - plik do pobrania

  2. Formularze ofertowe - plik do pobrania

     

  3. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: Sekretariat SP ZZOZ w Przasnyszu, ul. Sadowa 9, Administracja (I piętro) pok. Z110 do dnia 16.03.2017 r do godz. 1000.

Przasnysz, dnia 07.03.20176 r.
 
  Przasnysz, dn. 14.03.2017r

Do wszystkich,
 
którzy pobrali SIWZ
 

przetarg na dostawę artykułów szewnych dla SPZZOZ w Przasnyszu.


Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu zamieszcza odpowiedzi na zapytania oraz informuje o zmianie terminu składania ofert:
 
Odpowiedzi na zapytania - plik do pobrania

Zmiana ogłoszenia - plik do pobrania
 
  Przasnysz, dn. 17.03.2017r

Do wszystkich,
 
którzy pobrali SIWZ
 

przetarg na dostawę artykułów szewnych dla SPZZOZ w Przasnyszu.


Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu zamieszcza odpowiedzi na zapytania :
 
Odpowiedzi na zapytania 2 - plik do pobrania

 


Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu


ul. Sadowa 9, 06-300 Przasnysz
tel/fax: (0-29) 75-34-300 / 380
NIP 761-13-33-881
REGON 000302480

przetarg na dostawę artykułów szewnych dla SPZZOZ w Przasnyszu.

Samodzielny Publiczny Zespó Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu zamieszcza informacje z otwarcia ofert.

Zbiorcze zestawienie ofert   - plik do pobrania


Przasnysz, dnia 21.03.2017 r.
 


Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu


ul. Sadowa 9, 06-300 Przasnysz
tel/fax: (0-29) 75-34-300 / 380
NIP 761-13-33-881
REGON 000302480

przetarg na dostawę artykułów szewnych dla SPZZOZ w Przasnyszu.

Samodzielny Publiczny Zespó Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu zamieszcza rozstrzygnięcie w/w przetargu.

 

Rozstrzygnięcie   - plik do pobrania


Przasnysz, dnia 30.03.2017 r.