Szpital im. dr. Wojciecha Oczko w PrzasnyszuMisją Szpitala jest „Być użytecznym, pomagać innym
Drukuj

O G Ł O S Z E N I E

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu


ul. Sadowa 9, 06-300 Przasnysz
tel/fax: (0-29) 75-34-300 / 380
NIP 761-13-33-881
REGON 000302480

przetarg na dostawę i montaż sterylizatora parowego z własną wytwornicą pary dla SPZZOZ w Przasnyszu.
 
 
  1. Szczegółowe informacje odnośnie zapytanie można uzyskać w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu, ul. Sadowa 9 pokój Z 123 oraz na stronie internetowej: www.szpitalprzasnysz.pl.

    Ogłoszenie- plik do pobrania
     SIWZ          - plik do pobrania

  2. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: Sekretariat SP ZZOZ w Przasnyszu, ul. Sadowa 9, Administracja (I piętro) pok. Z110 do dnia 29.03.2017 r do godz. 1000.

Przasnysz, dnia 20.03.2017 r.
 
  Przasnysz, dn. 22.03.2017r

Do wszystkich,
 
którzy pobrali SIWZ
 


przetarg na dostawę i montaż sterylizatora parowego z własną wytwornicą pary dla SPZZOZ w Przasnyszu.


Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu zamieszcza odpowiedzi na zapytania oraz informuje o zmianie terminu składania ofert:
 
Odpowiedzi na zapytania 1 - plik do pobrania

 
  Przasnysz, dn. 23.03.2017r

Do wszystkich,
 
którzy pobrali SIWZ
 


przetarg na dostawę i montaż sterylizatora parowego z własną wytwornicą pary dla SPZZOZ w Przasnyszu.


Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu zamieszcza odpowiedzi na zapytania oraz informuje o zmianie terminu składania ofert:
 
Odpowiedzi na zapytania 2 - plik do pobrania

 
  Przasnysz, dn. 23.03.2017r

Do wszystkich,
 
którzy pobrali SIWZ
 


przetarg na dostawę i montaż sterylizatora parowego z własną wytwornicą pary dla SPZZOZ w Przasnyszu.


Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu zamieszcza odpowiedzi na zapytania oraz informuje o zmianie terminu składania ofert:
 
Odpowiedzi na zapytania 3 - plik do pobrania

 
  Przasnysz, dn. 27.03.2017r

Do wszystkich,
 
którzy pobrali SIWZ
 


przetarg na dostawę i montaż sterylizatora parowego z własną wytwornicą pary dla SPZZOZ w Przasnyszu.


Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu informuje o przedłuzeniu terminu skladania ofert:
 
Termin składania ofert: 31.03.2017 r godz. 10:00
Termin otwarcia ofert: 31.03.2017 godz. 10:30
 

 
  Przasnysz, dn. 28.03.2017r

Do wszystkich,
 
którzy pobrali SIWZ
 


przetarg na dostawę i montaż sterylizatora parowego z własną wytwornicą pary dla SPZZOZ w Przasnyszu.


Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu zamieszcza odpowiedzi na zapytania oraz informuje o zmianie terminu składania ofert:
 
Odpowiedzi na zapytania 4 - plik do pobrania

 
  Przasnysz, dn. 29.03.2017r

Do wszystkich,
 
którzy pobrali SIWZ
 


przetarg na dostawę i montaż sterylizatora parowego z własną wytwornicą pary dla SPZZOZ w Przasnyszu.


Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu zamieszcza odpowiedzi na zapytania oraz informuje o zmianie terminu składania ofert:
 
Odpowiedzi na zapytania 5 - plik do pobrania

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT:
 
Termin składania ofert: 03.04.2017 r godz. 10:00
Otwarcie ofert: 03.04.2017 r godz. 10:30
  Przasnysz, dn. 29.03.2017r

Do wszystkich,
 
którzy pobrali SIWZ
 


przetarg na dostawę i montaż sterylizatora parowego z własną wytwornicą pary dla SPZZOZ w Przasnyszu.


Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu zamieszcza ogłoszenie o zmianie terminu skkładania ofert:
 

 
  Przasnysz, dn. 30.03.2017r

Do wszystkich,
 
którzy pobrali SIWZ
 


przetarg na dostawę i montaż sterylizatora parowego z własną wytwornicą pary dla SPZZOZ w Przasnyszu.


Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu zamieszcza odpowiedzi na zapytania oraz informuje o zmianie terminu składania ofert:
 
Odpowiedzi na zapytania 6 - plik do pobrania

 
  Przasnysz, dn. 04.04.2017r

Do wszystkich, którzy pobrali ofertęprzetarg na dostawę i montaż sterylizatora parowego z własną wytwornicą pary dla SPZZOZ w Przasnyszu.

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu zamieszcza w załączeniu informację z otwarcia ofert.

Informacja z otwarcia ofert - plik do pobrania
 
  Przasnysz, dn. 06.04.2017r

Do wszystkich, którzy pobrali ofertę


ROZSTRZYGNIĘCIE

przetarg na dostawę i montaż sterylizatora parowego z własną wytwornicą pary dla SPZZOZ w Przasnyszu.

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu zamieszcza w załączeniu rozstrzygnięcie w/w przetargu.

Rozstrzygnięcie - plik do pobrania