Szpital im. dr. Wojciecha Oczko w PrzasnyszuMisją Szpitala jest „Być użytecznym, pomagać innym
Drukuj

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu

ul. Sadowa 9, 06-300 Przasnysz
tel/fax: (0-29) 75-34-300 / 380
NIP 761-13-33-881
REGON 000302480
 
 
przetarg o wartości zamówienia powyżej kwoty od której jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej na:
 
Dostawa materiałów medycznych do operacji zaćmy metodą fakoemulsyfikacji oraz przekazanie w bezpłatne użytkowanie fakoemulsyfikatora.
 
 1. Szczegółowe informacje odnośnie zapytania można uzyskać w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu, ul. Sadowa 9 pokój Z 123 oraz na stronie internetowej: www.szpitalprzasnysz.pl
          
Ogłoszenie - plik do pobrania
 
 

2.  Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: Sekretariat SP ZZOZ w Przasnyszu, ul. Sadowa 9, Administracja (I piętro) pok. Z110 do dnia 22.05.2017 r do godz. 1000. Otwarcie nastąpi 22.05.2017 r o godz. 1030


Przasnysz, dnia 10.04.2017 r.
 

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu

ul. Sadowa 9, 06-300 Przasnysz
tel/fax: (0-29) 75-34-300 / 380
NIP 761-13-33-881
REGON 000302480
 
 
przetarg o wartości zamówienia powyżej kwoty od której jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej na:
 
Dostawa materiałów medycznych do operacji zaćmy metodą fakoemulsyfikacji oraz przekazanie w bezpłatne użytkowanie fakoemulsyfikatora.
 
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu zamieszcza opublikowane ogłoszenie, SIWZ oraz JEDZ dotyczące w/w przetargu.
          
Ogłoszenie opublikowane - plik do pobrania
 
SIWZ - plik do pobrania
 
JEDZ - plik do pobrania
 
 

Przasnysz, dnia 13.04.2017 r.
 

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu

ul. Sadowa 9, 06-300 Przasnysz
tel/fax: (0-29) 75-34-300 / 380
NIP 761-13-33-881
REGON 000302480
 
 
przetarg o wartości zamówienia powyżej kwoty od której jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej na:
 
 
Dostawa materiałów medycznych do operacji zaćmy metodą fakoemulsyfikacji oraz przekazanie w bezpłatne użytkowanie fakoemulsyfikatora.
 

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu w odpowiedzi na zapytania, które wpłynęły do Zamawiającego udziela odpowiedzi:

Pyt. 1- plik do pobrania


Przasnysz, dnia 28.04.2017 r.
 

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu

ul. Sadowa 9, 06-300 Przasnysz
tel/fax: (0-29) 75-34-300 / 380
NIP 761-13-33-881
REGON 000302480
 
 
przetarg o wartości zamówienia powyżej kwoty od której jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej na:
 
 
Dostawa materiałów medycznych do operacji zaćmy metodą fakoemulsyfikacji oraz przekazanie w bezpłatne użytkowanie fakoemulsyfikatora.
 

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu w odpowiedzi na zapytania, które wpłynęły do Zamawiającego udziela odpowiedzi:

Pyt. 2 - plik do pobrania


Przasnysz, dnia 05.05.2017 r.
 

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu

ul. Sadowa 9, 06-300 Przasnysz
tel/fax: (0-29) 75-34-300 / 380
NIP 761-13-33-881
REGON 000302480

przetarg o wartości zamówienia powyżej kwoty od której jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej na:
 
 
Dostawa materiałów medycznych do operacji zaćmy metodą fakoemulsyfikacji oraz przekazanie w bezpłatne użytkowanie fakoemulsyfikatora.
 

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu zamieszcza informacje z otwarcia ofert.

Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 2.652.000,00 zł brutto.

Zbiorcze zestawienie ofert    - plik do pobrania


Przasnysz, dnia 23.05.2017 r.
 

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu

ul. Sadowa 9, 06-300 Przasnysz
tel/fax: (0-29) 75-34-300 / 380
NIP 761-13-33-881
REGON 000302480

przetarg o wartości zamówienia powyżej kwoty od której jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej na:
 
 
Dostawa materiałów medycznych do operacji zaćmy metodą fakoemulsyfikacji oraz przekazanie w bezpłatne użytkowanie fakoemulsyfikatora.
 

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu zamieszcza rozstrzygnięcie w/w przetargu.

 

Rozstrzygnięcie   - plik do pobrania


Przasnysz, dnia 25.05.2017 r.