Szpital im. dr. Wojciecha Oczko w PrzasnyszuMisją Szpitala jest „Być użytecznym, pomagać innym
Drukuj

O G Ł O S Z E N I E

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu

ul. Sadowa 9, 06-300 Przasnysz
tel/fax: (0-29) 75-34-300 / 380
NIP 761-13-33-881
REGON 000302480

przetarg na:

złożenie oferty cenowej na dostawę sprzętu jednorazowego użytku dla SPZZOZ w Przasnyszu.
 
Szczegółowe informacje odnośnie zapytanie można uzyskać w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu, ul. Sadowa 9 pokój Z 123 oraz na stronie internetowej: www.szpitalprzasnysz.pl.


Ogłoszenie- plik do pobrania,

SIWZ - plik do pobrania

Pakiety - plik do pobrania

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: Sekretariat SP ZZOZ w Przasnyszu, ul. Sadowa 9, Administracja (I piętro) pok. Z110 do dnia 01.09.2017r do godz. 1000.


Przasnysz, dnia 24.08.2017 r.
 
  Przasnysz, dn. 30.08.2017r

Do wszystkich, którzy pobrali ofertę


przetarg na:
 
złożenie oferty cenowej na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla SPZZOZ w Przasnyszu.

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu zamieszcza w załączeniu ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - plik do pobrania
Informacja - plik do pobrania
 
 
 
TERMIN SKŁADANIA OFERT 05.09.2017 R GODZ. 10:00
TERMIN OTWARCIA OFERT 05.09.2017 R GODZ. 10:30
  Przasnysz, dn. 31.08.2017r

Do wszystkich, którzy pobrali ofertęprzetarg na:
 
złożenie oferty cenowej na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla SPZZOZ w Przasnyszu.

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu zamieszcza w załączeniu odpowiedzi na zapytania.

Odpowiedzi na zapytania - plik do pobrania
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - plik do pobrania
 
  Przasnysz, dn. 06.09.2017r

Do wszystkich, którzy pobrali ofertę


przetarg na:
 
złożenie oferty cenowej na dostawę sprzetu medycznego jednorazowego użytku dla SPZZOZ w Przasnyszu.

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu zamieszcza w załączeniu zbiorcze zestawienie ofert.

Zbiorcze zestawienie ofert- plik do pobrania
 
  Przasnysz, dn. 20.09.2017r

Do wszystkich, którzy pobrali ofertęprzetarg na:
 
złożenie oferty cenowej na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla SPZZOZ w Przasnyszu.

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu zamieszcza w załączeniu rozstrzygnięcie w/w przetargu.

Rozstrzygnięcie- plik do pobrania