Szpital im. dr. Wojciecha Oczko w PrzasnyszuMisją Szpitala jest „Być użytecznym, pomagać innym
Drukuj

O G Ł O S Z E N I E

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu


ul. Sadowa 9, 06-300 Przasnysz
tel/fax: (0-29) 75-34-300 / 380
NIP 761-13-33-881
REGON 000302480

przetarg na: Dostawa energii elektrycznej dla SPZZOZ w Przasnyszu.
  1. Szczegółowe informacje odnośnie zapytanie można uzyskać w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu, ul. Sadowa 9 pokój Z 123 oraz na stronie internetowej: www.szpitalprzasnysz.pl.

    Ogłoszenie - plik do pobrania,
     SIWZ          - plik do pobrania 

  2. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: Sekretariat SP ZZOZ w Przasnyszu, ul. Sadowa 9, Administracja (I piętro) pok.   Z110 do dnia 01.03.2018 r do godz. 1000.


Przasnysz, dnia 20.02.2018 r.
 


Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu


ul. Sadowa 9, 06-300 Przasnysz
tel/fax: (0-29) 75-34-300 / 380
NIP 761-13-33-881
REGON 000302480

przetarg na: Zakup energii elektrycznej dla SPZZOZ w Przasnyszu.

Samodzielny Publiczny Zespó Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu zamieszcza odpowiedzi na zapytania, które wpłyneły do Zamawiającego:

Odpowiedzi na zapytania 1   - plik do pobrania


Przasnysz, dnia 23.02.2018 r.
 


Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu


ul. Sadowa 9, 06-300 Przasnysz
tel/fax: (0-29) 75-34-300 / 380
NIP 761-13-33-881
REGON 000302480

przetarg na: Zakup energii elektrycznej dla SPZZOZ w Przasnyszu.

Samodzielny Publiczny Zespó Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu zamieszcza odpowiedzi na zapytania, które wpłyneły do Zamawiającego:

Odpowiedzi na zapytania 2   - plik do pobrania


Przasnysz, dnia 26.02.2018 r.
 


Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu


ul. Sadowa 9, 06-300 Przasnysz
tel/fax: (0-29) 75-34-300 / 380
NIP 761-13-33-881
REGON 000302480

przetarg na: Zakup energii elektrycznej dla SPZZOZ w Przasnyszu.

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu zamieszcza zbiorcze zestawienie ofert:

Zbiorcze zestawienie ofert   - plik do pobrania

Kwota jaką zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia: 350.000,00 zł

Przasnysz, dnia 02.03.2018 r.
 


Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu


ul. Sadowa 9, 06-300 Przasnysz
tel/fax: (0-29) 75-34-300 / 380
NIP 761-13-33-881
REGON 000302480
 
R O Z S T R Z Y G N I Ę C I E
 
 
przetarg na: Zakup energii elektrycznej dla SPZZOZ w Przasnyszu.

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu zamieszcza rozstrzygnięcie w/w przetargu:

 

Rozstrzygnięcie   - plik do pobrania

 

Przasnysz, dnia 14.03.2018 r.