Szpital im. dr. Wojciecha Oczko w PrzasnyszuMisją Szpitala jest „Być użytecznym, pomagać innym
Drukuj

 


O G Ł O S Z E N I E
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu

ul. Sadowa 9, 06-300 Przasnysz
tel/fax: (0-29) 75-34-300 / 380
NIP 761-13-33-881
REGON 000302480
 
 
przetarg o wartości zamówienia powyżej kwoty od której jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej na:
 
Usługę prania bielizny szpitalnej
 
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu zamieszcza opublikowane ogłoszenie, SIWZ oraz JEDZ dotyczące w/w przetargu.
          
Ogłoszenie opublikowane - plik do pobrania
 
SIWZ - plik do pobrania
 
JEDZ - plik do pobrania
 
 

Przasnysz, dnia 05.04.2018 r.
 

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu

ul. Sadowa 9, 06-300 Przasnysz
tel/fax: (0-29) 75-34-300 / 380
NIP 761-13-33-881
REGON 000302480
 
 
przetarg o wartości zamówienia powyżej kwoty od której jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej na:
 
Usługę prania bielizny szpitalnej
 
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu zamieszcza poniżej odpowiedzi na pytania.
 
          
Pyt. 1 - plik do pobrania
 

 
 

Przasnysz, dnia 24.04.2018 r.
 

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu

ul. Sadowa 9, 06-300 Przasnysz
tel/fax: (0-29) 75-34-300 / 380
NIP 761-13-33-881
REGON 000302480
 
 
przetarg o wartości zamówienia powyżej kwoty od której jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej na:
 
Usługę prania bielizny szpitalnej
 
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu zamieszcza poniżej odpowiedzi na pytania.
 
          
Pyt. 2 - plik do pobrania
 

 
 

Przasnysz, dnia 25.04.2018 r.
 

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu

ul. Sadowa 9, 06-300 Przasnysz
tel/fax: (0-29) 75-34-300 / 380
NIP 761-13-33-881
REGON 000302480
 
 
przetarg o wartości zamówienia powyżej kwoty od której jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej na:
 
Usługę prania bielizny szpitalnej
 
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu zamieszcza poniżej zbiorcze zestawienie ofert.
 
          
Zbiorcze zestawienie ofert - plik do pobrania
 

 
 

Przasnysz, dnia 11.05.2018 r.
 


Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu

ul. Sadowa 9, 06-300 Przasnysz
tel/fax: (0-29) 75-34-300 / 380
NIP 761-13-33-881
REGON 000302480

przetarg o wartości zamówienia powyżej kwoty od której jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej na:
 
Usługę prania bielizny szpitalnej


Samodzielny Publiczny Zespół Zadładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu zamieszcza w załączeniu rozstrzygnięcie w/w przetargu.


Rozstrzygnięcie - plik do pobrania,
 


Przasnysz, dnia 24.05.2018 r.