Szpital im. dr. Wojciecha Oczko w PrzasnyszuMisją Szpitala jest „Być użytecznym, pomagać innym
Drukuj

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu

ul. Sadowa 9, 06-300 Przasnysz
tel/fax: (0-29) 75-34-300 / 380
NIP 761-13-33-881
REGON 000302480
 
 OGŁOSZENIE 
 
przetarg o wartości powyżej kwoty od której jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej na:
 
Zakup sprzętu medycznego dla zadania: "Poprawa dostępności i jakości świadczeń zdrowotnych poprzez unowocześnienie SOR w SPZZOZ w Przasnyszu
 
 1. Szczegółowe informacje odnośnie zapytania można uzyskać w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu, ul. Sadowa 9 pokój Z 123 oraz na stronie internetowej: www.szpitalprzasnysz.pl
          
Ogłoszenie - plik do pobrania
 
 

2.  Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: Sekretariat SP ZZOZ w Przasnyszu, ul. Sadowa 9, Administracja (I piętro) pok. Z110 do dnia 08.06.2018 r do godz. 1000.  Otwarcie nastąpi 08.06.2018 r o godz. 1030


Przasnysz, dnia 02.05.2018 r.
 

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu

ul. Sadowa 9, 06-300 Przasnysz
tel/fax: (0-29) 75-34-300 / 380
NIP 761-13-33-881
REGON 000302480
 
 
 
przetarg o wartości powyżej kwoty od której jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej na:
 
Zakup sprzętu medycznego dla zadania: "Poprawa dostępności i jakości świadczeń zdrowotnych poprzez unowocześnienie SOR w SPZZOZ w Przasnyszu
 
 
Ogłoszenie opublikowane - plik do pobrania
SIWZ - plik do pobrania
JEDZ - plik do pobrania
Pakiety - plik do pobrania
 

Przasnysz, dnia 04.05.2018 r.
 

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu

ul. Sadowa 9, 06-300 Przasnysz
tel/fax: (0-29) 75-34-300 / 380
NIP 761-13-33-881
REGON 000302480
 
 
 
przetarg o wartości powyżej kwoty od której jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej na:
 
Zakup sprzętu medycznego dla zadania: "Poprawa dostępności i jakości świadczeń zdrowotnych poprzez unowocześnienie SOR w SPZZOZ w Przasnyszu
 

 
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu w załączeniu zamieszcza odpowiedzi na zapytania do w/w przetargu
 
 
Pytania 1 - plik do pobrania
 

Przasnysz, dnia 16.05.2018 r.
 

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu

ul. Sadowa 9, 06-300 Przasnysz
tel/fax: (0-29) 75-34-300 / 380
NIP 761-13-33-881
REGON 000302480
 
 
 
przetarg o wartości powyżej kwoty od której jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej na:
 
Zakup sprzętu medycznego dla zadania: "Poprawa dostępności i jakości świadczeń zdrowotnych poprzez unowocześnienie SOR w SPZZOZ w Przasnyszu
 

 
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu w załączeniu zamieszcza odpowiedzi na zapytania do w/w przetargu
 
 
Pytania 2 - plik do pobrania
 

Przasnysz, dnia 25.05.2018 r.
 

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu

ul. Sadowa 9, 06-300 Przasnysz
tel/fax: (0-29) 75-34-300 / 380
NIP 761-13-33-881
REGON 000302480
 
 
 
przetarg o wartości powyżej kwoty od której jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej na:
 
Zakup sprzętu medycznego dla zadania: "Poprawa dostępności i jakości świadczeń zdrowotnych poprzez unowocześnienie SOR w SPZZOZ w Przasnyszu
 

 
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu w załączeniu zamieszcza sprostowanie do w/w przetargu
 
 
Zbiorcze zestawienie ofert- plik do pobrania
 

Przasnysz, dnia 11.06.2018 r.
 

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu

ul. Sadowa 9, 06-300 Przasnysz
tel/fax: (0-29) 75-34-300 / 380
NIP 761-13-33-881
REGON 000302480
 
 
 
przetarg o wartości powyżej kwoty od której jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej na:
 
Zakup sprzętu medycznego dla zadania: "Poprawa dostępności i jakości świadczeń zdrowotnych poprzez unowocześnienie SOR w SPZZOZ w Przasnyszu
 

 
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu w załączeniu zamieszcza sprostowanie do w/w przetargu
 
 
 

Przasnysz, dnia 15.06.2018 r.
 

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu

ul. Sadowa 9, 06-300 Przasnysz
tel/fax: (0-29) 75-34-300 / 380
NIP 761-13-33-881
REGON 000302480
 
 
 
przetarg o wartości powyżej kwoty od której jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej na:
 
Zakup sprzętu medycznego dla zadania: "Poprawa dostępności i jakości świadczeń zdrowotnych poprzez unowocześnienie SOR w SPZZOZ w Przasnyszu
 

 
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu w załączeniu zamieszcza częściowe rozstrzygnięcie w/w przetargu
 
 
 

Przasnysz, dnia 26.06.2018 r.
 

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu

ul. Sadowa 9, 06-300 Przasnysz
tel/fax: (0-29) 75-34-300 / 380
NIP 761-13-33-881
REGON 000302480
 
 
 
przetarg o wartości powyżej kwoty od której jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej na:
 
Zakup sprzętu medycznego dla zadania: "Poprawa dostępności i jakości świadczeń zdrowotnych poprzez unowocześnienie SOR w SPZZOZ w Przasnyszu
 

 
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu w załączeniu zamieszcza rozstrzygnięcie cześci Pakietów w/w przetargu
 
 
 

Przasnysz, dnia 09.07.2018 r.
 

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu

ul. Sadowa 9, 06-300 Przasnysz
tel/fax: (0-29) 75-34-300 / 380
NIP 761-13-33-881
REGON 000302480
 
 
 
przetarg o wartości powyżej kwoty od której jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej na:
 
Zakup sprzętu medycznego dla zadania: "Poprawa dostępności i jakości świadczeń zdrowotnych poprzez unowocześnienie SOR w SPZZOZ w Przasnyszu
 

 
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu w załączeniu zamieszcza rozstrzygnięcie cześci Pakietów w/w przetargu
 
 
 

Przasnysz, dnia 17.09.2018 r.