Szpital im. dr. Wojciecha Oczko w PrzasnyszuMisją Szpitala jest „Być użytecznym, pomagać innym
Drukuj

O G Ł O S Z E N I E

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu


ul. Sadowa 9, 06-300 Przasnysz
tel/fax: (0-29) 75-34-300 / 380
NIP 761-13-33-881
REGON 000302480

przetarg na: dostawę sprzętu jednorazowego użytku dla SPZZOZ w Przasnyszu.
 
Szczegółowe informacje odnośnie zapytanie można uzyskać w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu, ul. Sadowa 9 pokój Z 123 oraz na stronie internetowej: www.szpitalprzasnysz.pl.


Ogłoszenie- plik do pobrania,

SIWZ - plik do pobrania

Pakiety - plik do pobrania

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: Sekretariat SP ZZOZ w Przasnyszu, ul. Sadowa 9, Administracja (I piętro) pok. Z110 do dnia 02.08.2018r do godz. 1000.


Przasnysz, dnia 23.07.2018 r.
 
OGŁOSZENIE

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu


ul. Sadowa 9, 06-300 Przasnysz
tel/fax: (0-29) 75-34-300 / 380
NIP 761-13-33-881
REGON 000302480

przetarg na: dostawę sprzętu jednorazowego użytku dla SPZZOZ w Przasnyszu.
 
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu, ul. Sadowa 9 informuje o przedłużnieu terminu składania ofert:
 
 
Termin składania ofert: 06-08-2018 r godzina 10:00

Termin otwarcia ofert: 06-08-2018 r godzina 10:30


Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia- plik do pobrania,


Przasnysz, dnia 31.07.2018 r.
 

OGŁOSZENIE

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu


ul. Sadowa 9, 06-300 Przasnysz
tel/fax: (0-29) 75-34-300 / 380
NIP 761-13-33-881
REGON 000302480

przetarg na: dostawę sprzętu jednorazowego użytku dla SPZZOZ w Przasnyszu.
 
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu, ul. Sadowa 9 zamieszcza odpowiedzi na zapytania:
 
 


Pytania- plik do pobrania,


Przasnysz, dnia 02.08.2018 r.
 
 

OGŁOSZENIE

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu


ul. Sadowa 9, 06-300 Przasnysz
tel/fax: (0-29) 75-34-300 / 380
NIP 761-13-33-881
REGON 000302480

przetarg na: dostawę sprzętu jednorazowego użytku dla SPZZOZ w Przasnyszu.
 
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu, ul. Sadowa 9 zamieszcza zbiorcze zestawienie ofert :
 
 


Zbiorcze zestawienie- plik do pobrania,


Przasnysz, dnia 07.08.2018 r.
 
 
 

ROZSTRZYGNIĘCIE

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu


ul. Sadowa 9, 06-300 Przasnysz
tel/fax: (0-29) 75-34-300 / 380
NIP 761-13-33-881
REGON 000302480

przetarg na: dostawę sprzętu jednorazowego użytku dla SPZZOZ w Przasnyszu.
 
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu, ul. Sadowa 9 w załączeniu zamieszcza rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu jednorazowego użytku:
 
 

Rozstrzygnięcie - plik do pobrania,


Przasnysz, dnia 30.08.2018 r.