Szpital im. dr. Wojciecha Oczko w PrzasnyszuMisją Szpitala jest „Być użytecznym, pomagać innym
Drukuj

 
O G Ł O S Z E N I E

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu


ul. Sadowa 9, 06-300 Przasnysz
tel/fax: (0-29) 75-34-300 / 380
NIP 761-13-33-881
REGON 000302480

przetarg nieograniczony na :
 
dostawę materiałów opatrunkowych dla SPZZOZ w Przasnyszu.
  1. Szczegółowe informacje odnośnie zapytanie można uzyskać w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu, ul. Sadowa 9 pokój Z 123 oraz na stronie internetowej: www.szpitalprzasnysz.pl.
  2. Ogłoszenie - plik do pobrania
  3. SIWZ- plik do pobrania

  4. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: Sekretariat SPZZOZ w Przasnyszu, ul. Sadowa 9, Administracja (I piętro) pok. Z110 do dnia 07.12.2018 r do godz. 10:00.
  5. Oferty zostaną otwarte w Sali Konferencyjnej SPZZOZ, ul. Sadowa 9, 06-300 Przasnysz, Administracja I piętro w dniu 07.12.2018 o godz. 10:30

Przasnysz, dnia 29.11.2018 r.
 

 
O G Ł O S Z E N I E

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu


ul. Sadowa 9, 06-300 Przasnysz
tel/fax: (0-29) 75-34-300 / 380
NIP 761-13-33-881
REGON 000302480

przetarg nieograniczony na :
 
dostawę materiałów opatrunkowych dla SPZZOZ w Przasnyszu.
 
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu na otrzymane pytania udziela odpowiedzi.
 
Pytania - plik do pobrania,
 

Przasnysz, dnia 04.12.2018 r.

 
O G Ł O S Z E N I E

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu


ul. Sadowa 9, 06-300 Przasnysz
tel/fax: (0-29) 75-34-300 / 380
NIP 761-13-33-881
REGON 000302480

przetarg nieograniczony na :
 
dostawę materiałów opatrunkowych dla SPZZOZ w Przasnyszu.
 
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu zamieszcza zbiorcze zestawienie ofert.
 
Zbiorcze zestawienie - plik do pobrania,
 

Przasnysz, dnia 10.12.2018 r.

 
O G Ł O S Z E N I E

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu


ul. Sadowa 9, 06-300 Przasnysz
tel/fax: (0-29) 75-34-300 / 380
NIP 761-13-33-881
REGON 000302480

przetarg nieograniczony na :
 
dostawę materiałów opatrunkowych dla SPZZOZ w Przasnyszu.
 
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu zamieszcza rozstrzygnięcie w/w przetargu.                                                                                                                                                                                                                                     
 
Rozstrzygnięcie - plik do pobrania,
 

Przasnysz, dnia 18.12.2018 r.