Szpital im. dr. Wojciecha Oczko w PrzasnyszuMisją Szpitala jest „Być użytecznym, pomagać innym
Drukuj

 

 

RPOWM EFRR 2018 kolor

 

 


Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu

ul. Sadowa 9, 06-300 Przasnysz
tel/fax: (0-29) 75-34-300 / 380
NIP 761-13-33-881
REGON 000302480
 
 OGŁOSZENIE 
 
przetarg o wartości powyżej kwoty od której jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej na:
 
Zakup sprzętu medycznego dla zadania: "Podniesienie poziomu opieki zdrowotnej w SPZZOZ w Przasnyszu w celu poprawy bezpieczeństwa zdrowotnego pacjenta oraz jakości usług medycznych"

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu informuje, że przesłał ogłoszenie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
 
Ogłoszenie opublikowane oraz SIWZ wraz ze wszystkimi załącznikami dostępne będa na: www.platformazakupowa.pl od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

 
 
 

Przasnysz, dnia 27.12.2018 r.
 

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu

ul. Sadowa 9, 06-300 Przasnysz
tel/fax: (0-29) 75-34-300 / 380
NIP 761-13-33-881
REGON 000302480
 
 OGŁOSZENIE 
 
przetarg o wartości powyżej kwoty od której jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej na:
 
Zakup sprzętu medycznego dla zadania: "Podniesienie poziomu opieki zdrowotnej w SPZZOZ w Przasnyszu w celu poprawy bezpieczeństwa zdrowotnego pacjenta oraz jakości usług medycznych"

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu informuje, że od dnia 28.12.2018 r SIWZ oraz wszystkie załączniki dotyczące w/w postępowania dostępne są na stronie www.platformazakupowa.pl.


 

Przasnysz, dnia 28.12.2018 r.