Szpital im. dr. Wojciecha Oczko w PrzasnyszuMisją Szpitala jest „Być użytecznym, pomagać innym
Drukuj

O G Ł O S Z E N I E

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu


ul. Sadowa 9, 06-300 Przasnysz
tel/fax: (0-29) 75-34-300 / 380
NIP 761-13-33-881
REGON 000302480

przetarg na: dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla SPZZOZ w Przasnyszu.
 
Szczegółowe informacje odnośnie przetargu można uzyskać w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu, ul. Sadowa 9 pokój Z 123 oraz na stronie internetowej: www.szpitalprzasnysz.pl.


Ogłoszenie - plik do pobrania,

SIWZ - plik do pobrania

Pakiety - plik do pobrania

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: Sekretariat SP ZZOZ w Przasnyszu, ul. Sadowa 9, Administracja (I piętro) pok. Z110 do dnia 30.08.2019r do godz. 1000.


Przasnysz, dnia 22.08.2019 r.
 

O G Ł O S Z E N I E

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu


ul. Sadowa 9, 06-300 Przasnysz
tel/fax: (0-29) 75-34-300 / 380
NIP 761-13-33-881
REGON 000302480

przetarg na: dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla SPZZOZ w Przasnyszu.
 
Samodzielny Pybliczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu na pytania udziela odpowiedzi:                                                                                                                            

Pytania - plik do pobrania


Przasnysz, dnia 27.08.2019 r.
 

O G Ł O S Z E N I E

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu


ul. Sadowa 9, 06-300 Przasnysz
tel/fax: (0-29) 75-34-300 / 380
NIP 761-13-33-881
REGON 000302480

przetarg na: dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla SPZZOZ w Przasnyszu.
 
Samodzielny Pybliczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu zamieszcza w załączeniu zbiorcze zestawienie ofert:                                                                                                                            

Zbiorcze zestawienie ofert- plik do pobrania


Przasnysz, dnia 01.09.2019 r.
 

O G Ł O S Z E N I E

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu


ul. Sadowa 9, 06-300 Przasnysz
tel/fax: (0-29) 75-34-300 / 380
NIP 761-13-33-881
REGON 000302480

przetarg na: dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla SPZZOZ w Przasnyszu.
 
Samodzielny Pybliczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu zamieszcza w załączeniu rozstrzygnięcie w/w przetargu.                                                                                                                            

Rozstrzygnięcie - plik do pobrania


Przasnysz, dnia 20.09.2019 r.