Szpital im. dr. Wojciecha Oczko w PrzasnyszuMisją Szpitala jest „Być użytecznym, pomagać innym
Drukuj

O G Ł O S Z E N I E

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu


ul. Sadowa 9, 06-300 Przasnysz
tel/fax: (0-29) 75-34-300 / 380
NIP 761-13-33-881
REGON 000302480

przetarg nieograniczony na:

Dostawę leków dla SPZZOZ w Przasnyszu"

Szczegółowe informacje odnośnie przetargu można uzyskać w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu, ul. Sadowa 9 pokój Z 123

Ogłoszenie - plik do pobrania

SIWZ- plik do pobrania,

Pakiety - plik do pobrania

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: Sekretariat SP ZZOZ w Przasnyszu, ul. Sadowa 9, Administracja (I piętro) pok. Z110 do dnia 05.09.2019 r do godz. 1000.


Przasnysz, dnia 28.08.2019 r.
 


Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu


ul. Sadowa 9, 06-300 Przasnysz
tel/fax: (0-29) 75-34-300 / 380
NIP 761-13-33-881
REGON 000302480

przetarg nieograniczony na:

Dostawę leków dla SPZZOZ w Przasnyszu"

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu zamieszcza odpowiedzi na pytania:                                                                                             

 

Pyt. 1- plik do pobrania

Pyt. 2- plik do pobrania,

 

 


Przasnysz, dnia 02.09.2019 r.
 


Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu


ul. Sadowa 9, 06-300 Przasnysz
tel/fax: (0-29) 75-34-300 / 380
NIP 761-13-33-881
REGON 000302480

przetarg nieograniczony na:

Dostawę leków dla SPZZOZ w Przasnyszu"

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu zamieszcza iinformację z otwarcia ofert:                                                                                             

 

Zbiorcze zestawienie - plik do pobrania


Przasnysz, dnia 06.09.2019 r.
 

R O Z S T R Z Y G N I Ę C I E

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu


ul. Sadowa 9, 06-300 Przasnysz
tel/fax: (0-29) 75-34-300 / 380
NIP 761-13-33-881
REGON 000302480

przetarg nieograniczony na:

Dostawę leków dla SPZZOZ w Przasnyszu"

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu zamieszcza rozstrzygnięcie w/w przetargu:                                                                                         

                                                                                             

Rozstrzygnięcie- plik do pobrania

 


Przasnysz, dnia 12.09.2019 r.