Szpital im. dr. Wojciecha Oczko w PrzasnyszuMisją Szpitala jest „Być użytecznym, pomagać innym
Drukuj

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu

ul. Sadowa 9, 06-300 Przasnysz
tel/fax: (0-29) 75-34-300 / 380
NIP 761-13-33-881
REGON 000302480
 
 OGŁOSZENIE 
 
przetarg o wartości powyżej kwoty od której jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej na:
 
Dostawa materiałów medycznych do operacji zaćmy metodą fakoemulsyfikacji oraz użyczenie fakoemulsyfikatora dla Oddziału Okulistycznego SPZZOZ w Przasnyszu

 
 
Ogłoszenie opublikowane oraz SIWZ wraz ze wszystkimi załącznikami dostępne są na: www.platformazakupowa.pl 

 
 
 

Przasnysz, dnia 03.12.2019 r.