Szpital im. dr. Wojciecha Oczko w PrzasnyszuMisją Szpitala jest „Być użytecznym, pomagać innym
Drukuj

 
O G Ł O S Z E N I E

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu


ul. Sadowa 9, 06-300 Przasnysz
tel/fax: (0-29) 75-34-300 / 380
NIP 761-13-33-881
REGON 000302480

przetarg nieograniczony na :
 

dostawę materiałów opatrunkowych dla SPZZOZ w Przasnyszu.

Szczegółowe informacje odnośnie zapytanie można uzyskać w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu, ul. Sadowa 9 pokój Z 123 oraz na stronie internetowej: www.szpitalprzasnysz.pl.

Ogłoszenie - plik do pobrania

SIWZ- plik do pobrania

Pakiet I - plik do pobrania

Pakiet II - plik do pobrania

Pakiet III - plik do pobrania

Pakiet IV - plik do pobrania

Pakiet V - plik do pobrania

Pakiet VI - plik do pobrania

Pakiet VII - plik do pobrania

Pakiet VIII - plik do pobrania

Pakiet IX - plik do pobrania

Pakiet X- plik do pobrania

Pakiet XI - plik do pobrania

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: Sekretariat SPZZOZ w Przasnyszu, ul. Sadowa 9, Administracja (I piętro) pok. Z110 do dnia 11.12.2019 r do godz. 10:00.

Oferty zostaną otwarte w Sali Konferencyjnej SPZZOZ, ul. Sadowa 9, 06-300 Przasnysz, Administracja I piętro w dniu 11.12.2019 o godz. 10:30


Przasnysz, dnia 03.12.2019 r.
 


 
O G Ł O S Z E N I E

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu


ul. Sadowa 9, 06-300 Przasnysz
tel/fax: (0-29) 75-34-300 / 380
NIP 761-13-33-881
REGON 000302480

przetarg nieograniczony na :
 

dostawę materiałów opatrunkowych dla SPZZOZ w Przasnyszu.

 Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu, ul. Sadowa 9 zmienia termin składania i otwarcia ofert

Ogłoszenie - plik do pobrania

Pismo - plik do pobrania

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: Sekretariat SPZZOZ w Przasnyszu, ul. Sadowa 9, Administracja (I piętro) pok. Z110 do dnia 13.12.2019 r do godz. 10:00.

Oferty zostaną otwarte w Sali Konferencyjnej SPZZOZ, ul. Sadowa 9, 06-300 Przasnysz, Administracja I piętro w dniu 13.12.2019 o godz. 10:30


Przasnysz, dnia 09.12.2019 r.
 


O G Ł O S Z E N I E

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu


ul. Sadowa 9, 06-300 Przasnysz
tel/fax: (0-29) 75-34-300 / 380
NIP 761-13-33-881
REGON 000302480

przetarg nieograniczony na:
 
dostawę materiałów opatrunkowych dla SPZZOZ w Przasnyszu
 
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu zamieszcza w załączeniu odpowiedzi na zapytania.                                                                                       

Pyt. 1 - plik do pobrania,


Przasnysz, dnia 10.12.2019 r.
 

O G Ł O S Z E N I E

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu


ul. Sadowa 9, 06-300 Przasnysz
tel/fax: (0-29) 75-34-300 / 380
NIP 761-13-33-881
REGON 000302480

przetarg nieograniczony na:
 
dostawę materiałów opatrunkowych dla SPZZOZ w Przasnyszu
 
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu zamieszcza w załączeniu informację z otwarcia ofert:                                                                               
  1. Informacja z otwarcia ofert  - plik do pobrania,

Przasnysz, dnia 13.12.2019 r.
 

R O Z S T R Z Y G N I Ę C I E

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu


ul. Sadowa 9, 06-300 Przasnysz
tel/fax: (0-29) 75-34-300 / 380
NIP 761-13-33-881
REGON 000302480

przetarg nieograniczony na:
 
dostawę materiałów opatrunkowych dla SPZZOZ w Przasnyszu
 
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu zamieszcza w załączeniu rozstrzygnięcie postepownia                                                                              
  1. Rozstrzygnięcie  - plik do pobrania,

Przasnysz, dnia 20.12.2019 r.