Szpital im. dr. Wojciecha Oczko w PrzasnyszuMisją Szpitala jest „Być użytecznym, pomagać innym
Drukuj

 
O G Ł O S Z E N I E

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu


ul. Sadowa 9, 06-300 Przasnysz
tel/fax: (0-29) 75-34-300 / 380
NIP 761-13-33-881
REGON 000302480

przetarg nieograniczony na :
 

Odbiór, transport i unieszkodliwianie odpadów medycznych.

Szczegółowe informacje odnośnie zapytanie można uzyskać w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu, ul. Sadowa 9 pokój Z 123:

 

Ogłoszenie - plik do pobrania

SIWZ- plik do pobrania


Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: Sekretariat SPZZOZ w Przasnyszu, ul. Sadowa 9, Administracja (I piętro) pok. Z110 do dnia 20.12.2019 r do godz. 10:00.

Oferty zostaną otwarte w Sali Konferencyjnej SPZZOZ, ul. Sadowa 9, 06-300 Przasnysz, Administracja I piętro w dniu 20.12.2019 o godz. 10:30


Przasnysz, dnia 12.12.2019 r.
 


 
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów

Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu


ul. Sadowa 9, 06-300 Przasnysz
tel/fax: (0-29) 75-34-300 / 380
NIP 761-13-33-881
REGON 000302480

przetarg nieograniczony na :
 

Odbiór, transport i unieszkodliwianie odpadów medycznych.                                                                                                                                                         

 

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu zamieszcza w  załączeniu zbiorcze zestawienie ofert:

 

Informacja z otwarcia ofert - plik do pobraniaPrzasnysz, dnia 23.12.2019 r.
 


R O Z S T R Z Y G N I Ę C I E 

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów

Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu


ul. Sadowa 9, 06-300 Przasnysz
tel/fax: (0-29) 75-34-300 / 380
NIP 761-13-33-881
REGON 000302480

przetarg nieograniczony na :
 

Odbiór, transport i unieszkodliwianie odpadów medycznych.                                                                                                                                                         

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu zamieszcza w  załączeniu rozstrzygnięcie w/w przetargu:

 

Rozstrzygnięcie - plik do pobraniaPrzasnysz, dnia 24.12.2019 r.