Szpital im. dr. Wojciecha Oczko w PrzasnyszuMisją Szpitala jest „Być użytecznym, pomagać innym
Drukuj

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu

ul. Sadowa 9, 06-300 Przasnysz
tel/fax: (0-29) 75-34-300 / 380
NIP 761-13-33-881
REGON 000302480
 
 OGŁOSZENIE 
 
przetarg na: dostawę środków dezynfekcyjnych dla SPZZOZ w Przasnyszu.
 
Szczegółowe informacje odnośnie przetargu można uzyskać w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu, ul. Sadowa 9, pokój Z 123, oraz na stronie internetowej: www.szpitalprzasnysz.pl.
 
Ogłoszenie - plik do pobrania
 
SIWZ - plik do pobrania
 
 Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: Sekretariat SPZZOZ w Przasnyszu, ul. Sadowa 9, Administracja (I piętro), pok. Z110 do dnia 28.01.2019 r do godziny 10:00.

Przasnysz, dnia 18.01.2019 r.
 

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu

ul. Sadowa 9, 06-300 Przasnysz
tel/fax: (0-29) 75-34-300 / 380
NIP 761-13-33-881
REGON 000302480
 
 OGŁOSZENIE 
 
przetarg na: dostawę środków dezynfekcyjnych dla SPZZOZ w Przasnyszu.
 
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu zamieszcza w załączeniu odpowiedzi na otrzymane zapytania:                                                                
 
  Pytania  - plik do pobrania
 

Przasnysz, dnia 25.01.2019 r.
 

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu

ul. Sadowa 9, 06-300 Przasnysz
tel/fax: (0-29) 75-34-300 / 380
NIP 761-13-33-881
REGON 000302480
 
 OGŁOSZENIE 
 
przetarg na: dostawę środków dezynfekcyjnych dla SPZZOZ w Przasnyszu.
 
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu zamieszcza w załączeniu zbiorcze zestawienie ofert.                                                                
 
 Zbiorcze zestawienie ofert - plik do pobrania
 

Przasnysz, dnia 29.01.2019 r.
 

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu

ul. Sadowa 9, 06-300 Przasnysz
tel/fax: (0-29) 75-34-300 / 380
NIP 761-13-33-881
REGON 000302480
 
 OGŁOSZENIE 
 
przetarg na: dostawę środków dezynfekcyjnych dla SPZZOZ w Przasnyszu.
 
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu zamieszcza w załączeniu rozstrzygnięcie w/w przetargu nieograniczonego.                                                                
 
 Rozstrzygnięcie - plik do pobrania
 

Przasnysz, dnia 15.02.2019 r.