Szpital im. dr. Wojciecha Oczko w PrzasnyszuMisją Szpitala jest „Być użytecznym, pomagać innym
Drukuj

O G Ł O S Z E N I E

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu


ul. Sadowa 9, 06-300 Przasnysz
tel/fax: (0-29) 75-34-300 / 380
NIP 761-13-33-881
REGON 000302480

przetarg na: Dostawę artykułów szewnych dla SPZZOZ w Przasnyszu
 
 
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu zaprasza do złożenia oferty w przetargu nieograniczonym na "Dostawę artykułów szewnych".
  1. Szczegółowe informacje odnośnie przetargu można uzyskać w SPZZOZ w Przasnyszu, ul. Sadowa 9 pokój Z 123
  2. Ogłoszenie - plik do pobrania,
  3. SIWZ          - plik do pobrania,  
  4. Pakiety      - plik do pobrania
  5. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: Sekretariat SP ZZOZ w Przasnyszu, ul. Sadowa 9, Administracja (I piętro) pok.   Z110 do dnia 29.03.2019 r do godz. 1000.


Przasnysz, dnia 21.03.2019 r.
 

O G Ł O S Z E N I E

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu


ul. Sadowa 9, 06-300 Przasnysz
tel/fax: (0-29) 75-34-300 / 380
NIP 761-13-33-881
REGON 000302480

przetarg na: Dostawę artykułów szewnych dla SPZZOZ w Przasnyszu
 
 
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu na otrzymane pytania udziela odpowiedzi:                                                                                                
        
        Pytania - plik do pobrania
 

Przasnysz, dnia 26.03.2019 r.
 

O G Ł O S Z E N I E

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu


ul. Sadowa 9, 06-300 Przasnysz
tel/fax: (0-29) 75-34-300 / 380
NIP 761-13-33-881
REGON 000302480

przetarg na: Dostawę artykułów szewnych dla SPZZOZ w Przasnyszu
 
 
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu zamieszcza sprostowanie w Pakiecie VII.
Zmiana dotyczy ilości sztuk w opakowaniu. Jest po 5 sztuk w każdej pozycji, winno być po 1 szt w każdej pozycji. W załączeniu poprawiony formularz:                                               
 
Formularz - plik do pobrania
 
 
Przasnysz, dnia 27.03.2019r                                                                                           
        

O G Ł O S Z E N I E

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu


ul. Sadowa 9, 06-300 Przasnysz
tel/fax: (0-29) 75-34-300 / 380
NIP 761-13-33-881
REGON 000302480

przetarg na: Dostawę artykułów szewnych dla SPZZOZ w Przasnyszu
 
 
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu zamieszcza zbiorcze zestawienie ofert.                                                                                                     
                                           
 
Zbiorcze zestawienie ofert - plik do pobrania
 
 
Przasnysz, dnia 01.04.2019r                                                                                           
        

O G Ł O S Z E N I E

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu


ul. Sadowa 9, 06-300 Przasnysz
tel/fax: (0-29) 75-34-300 / 380
NIP 761-13-33-881
REGON 000302480

przetarg na: Dostawę artykułów szewnych dla SPZZOZ w Przasnyszu
 
 
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu zamieszcza rozstrzygnięcie w/w przetargu:                                                                                               
                                           
 
Rostrzygnięcie - plik do pobrania
 
 
Przasnysz, dnia 12.04.2019r