Szpital im. dr. Wojciecha Oczko w PrzasnyszuMisją Szpitala jest „Być użytecznym, pomagać innym
Drukuj

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu

ul. Sadowa 9, 06-300 Przasnysz
tel/fax: (0-29) 75-34-300 / 380
NIP 761-13-33-881
REGON 000302480
 
 OGŁOSZENIE 
 
przetarg na: dostawę środków dezynfekcyjnych dla SPZZOZ w Przasnyszu.
 
Szczegółowe informacje odnośnie przetargu można uzyskać w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu, ul. Sadowa 9, pokój Z 123, oraz na stronie internetowej: www.szpitalprzasnysz.pl.
 
Ogłoszenie - plik do pobrania
 
SIWZ - plik do pobrania
 
 Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: Sekretariat SPZZOZ w Przasnyszu, ul. Sadowa 9, Administracja (I piętro), pok. Z110 do dnia 07.02.2020 r do godziny 10:00.

Przasnysz, dnia 29.01.2020 r.
 

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu

ul. Sadowa 9, 06-300 Przasnysz
tel/fax: (0-29) 75-34-300 / 380
NIP 761-13-33-881
REGON 000302480
 
 
 
przetarg na: dostawę środków dezynfekcyjnych dla SPZZOZ w Przasnyszu.
 
Samodzielny Publiczny Zespól Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu w załączeniu zamieszcza odpowiedzi na zapytania.                                                                   
 
Odpowiedzi na zapytania - plik do pobrania
 
 

Przasnysz, dnia 04.02.2020r.
 

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu

ul. Sadowa 9, 06-300 Przasnysz
tel/fax: (0-29) 75-34-300 / 380
NIP 761-13-33-881
REGON 000302480
 
 
 
przetarg na: dostawę środków dezynfekcyjnych dla SPZZOZ w Przasnyszu.
 
Samodzielny Publiczny Zespól Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu w załączeniu zamieszcza odpowiedzi na zapytania oraz zmianę terminu składania ofert.                                                                  
 
Odpowiedzi na zapytania - plik do pobrania
 
 Ogłoszenie - plik do pobrania
 
Termin składania ofert do dnia 10.02.2020 godz. 10:00
Termin otwarcia ofert do dnia 10.02.2020 goz. 10:30

Przasnysz, dnia 05.02.2020r.
 

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu

ul. Sadowa 9, 06-300 Przasnysz
tel/fax: (0-29) 75-34-300 / 380
NIP 761-13-33-881
REGON 000302480
 
 
 
przetarg na: dostawę środków dezynfekcyjnych dla SPZZOZ w Przasnyszu.
 
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu w załączeniu zamieszcza informację z otwarca ofert.                                                                   
 
Informacja z otwarcia ofert - plik do pobrania
 
 

Przasnysz, dnia 11.02.2020r.
 

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu

ul. Sadowa 9, 06-300 Przasnysz
tel/fax: (0-29) 75-34-300 / 380
NIP 761-13-33-881
REGON 000302480
 
 ROZSTRZYGNIĘCIE
 
 
przetarg na: dostawę środków dezynfekcyjnych dla SPZZOZ w Przasnyszu.
 
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu w załączeniu zamieszcza Rozstrzygnięcie.                                                                   
 
Rozstrzygnięcie - plik do pobrania
 
 

Przasnysz, dnia 28.02.2020r.