Szpital im. dr. Wojciecha Oczko w PrzasnyszuMisją Szpitala jest „Być użytecznym, pomagać innym
Drukuj
LpKwota przetarguData ogłoszenia
przetargu:
Termin składania
ofert do:
Opis przetargu
1poniżej 60 000 € (Euro)12.12.2005r28.12.2005rna dostawę mięsa i wędlin dla SPZZOZ w Przasnyszu... . Więcej->>>
2- - -09.12.2005r28.12.2005rna obsługę kotłowni wodno - parowej na terenie Szpitala w Przasnyszu przy ul. Sadowej 9... . Więcej->>>
3poniżej 60 000 € (Euro)02.12.2005r19.12.2005rna ochronę i dozorowanie obiektów, monitorowanie i konserwację systemów alarmowych w obiektach SPZZOZ w Przasnyszu... . Więcej->>>
4poniżej 60 000 € (Euro)15.11.2005r01.12.2005rna wykonanie "Robót budowlanych adaptacyjnych pomieszczeń dla potrzeb Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej przy ul. Joselewicza w Przasnyszu"... . Więcej->>>
5powyżej 130 000 € (Euro)10.10.2005r29.11.2005rna wykonywanie usług w zakresie żywienia w SPZZOZ w Przasnyszu... . Więcej->>>
6powyżej 130 000 € (Euro)05.10.2005r29.11.2005rna wykonywanie usług pralniczych w oparciu o Pralnię Szpitalną w SPZZOZ w Przasnyszu... . Więcej->>>
7powyżej 60 000 € (Euro)03.10.2005r25.11.2005rna dostawę 1 sztuki echokardiografu dla SPZZOZ w Przasnyszu... . Więcej->>>
8powyżej 130 000 € (Euro)26.09.2005r18.11.2005rna dostawę 1 sztuki aparatu RTG dla SPZZOZ w Przasnyszu... . Więcej->>>
9- - -28.10.2005r14.11.2005rna wykonywanie czynności konserwacyjnych systemów wykrywania pożaru w SPZZOZ w Przasnyszu... . Więcej->>>
10powyżej 60 000 € (Euro)24.08.2005r18.10.2005rna dostawę materiałów opatrunkowych dla SPZZOZ w Przasnyszu... . Więcej->>>
11powyżej 60 000 € (Euro)19.08.2005r11.10.2005rna dostawę oleju opałowego lekkiego z przeznaczeniem dla kotłowni olejowych w SPZZOZ w Przasnyszu... . Więcej->>>
12poniżej 60 000 € (Euro)07.09.2005r07.10.2005rna wykonywanie czynności konserwacyjnych systemów wykrywania pożaru w SPZZOZ w Przasnyszu... . Więcej->>>
13poniżej 60 000 € (Euro)09.09.2005r26.09.2005rna dostawę artykułów do sterylizacji dla SPZZOZ w Przasnyszu... . Więcej->>>
14powyżej 130 000 € (Euro)01.07.2005r29.08.2005rna wykonywanie usług pralniczych w SPZZOZ w Przasnyszu... . Więcej->>>
15- - -01.07.2005r14.07.2005rna dzierżawę pomieszczenia o powierzchni 25m2 zlokalizowanego na poziomie (-1) Szpitala w Przasnyszu przy ul. Sadowej 9, na prowadzenie działalności związanej ze sprzedażą artykułów medycznych - rehabilitacyjnych... . Więcej->>>
16powyżej 130 000 € (Euro)23.06.2005r18.08.2005rna dostawę leków dla SPZZOZ w Przasnyszu... . Więcej->>>
17powyżej 130 000 € (Euro)07.06.2005r02.08.2005rna wykonywanie usług w zakresie żywienia w SPZZOZ w Przasnyszu... . Więcej->>>
18poniżej 60 000 € (Euro)27.04.2005r16.05.2005rna dostawę soczewek dla SPZZOZ w Przasnyszu.... . Więcej->>>
19poniżej 60 000 € (Euro)14.04.2005r04.05.2005rna dostawę artykułów czystościowych dla SPZZOZ w Przasnyszu.... . Więcej->>>
20poniżej 60 000 € (Euro)12.04.2005r29.04.2005rna dostawę artykułów dezynfekcyjnych dla SPZZOZ w Przasnyszu.... . Więcej->>>
21- - -06.04.2005r22.04.2005rNa dzierżawę pomieszczeń BARU zlokalizowanego na parterze bloku „E” Szpitala w Przasnyszu przy ul. Sadowej 9... . Więcej->>>
22poniżej 60 000 € (Euro)31.03.2005r19.04.2005rna Konserwację urządzeń dźwigowych w SPZZOZ w Przasnyszu.... . Więcej->>>
23poniżej 60 000 € (Euro)15.03.2005r04.04.2005rna dostawę błon, kaset i odczynników rtg dla SPZZOZ w Przasnyszu.... . Więcej->>>
24- - -11.03.2005r31.03.2005rNa dzierżawę pomieszczeń KIOSKU zlokalizowanego na parterze bloku „E” Szpitala w Przasnyszu przy ul. Sadowej 9... . Więcej->>>
25poniżej 60 000 € (Euro)07.03.2005r24.03.2005rna dostawę artykułów czystościowych dla SPZZOZ w Przasnyszu... . Więcej->>>
26powyżej 60 000 € (Euro)11.02.2005r05.04.2005rna wykonywanie pracy lekarskiej z zakresu położnictwa i ginekologii... . Więcej->>>
27powyżej 130 000 € (Euro)07.02.2005r01.04.2005rna dostawę leków dla Szpitala w Przasnyszu... . Więcej->>>
28poniżej 60 000 € (Euro)18.02.2005r09.03.2005rna dostawę mleka i art. nabiałowych dla SPZZOZ w Przasnyszu... . Więcej->>>
29poniżej 60 000 € (Euro)18.02.2005r08.03.2005rna dostawę pieczywa dla SPZZOZ w Przasnyszu... . Więcej->>>
30poniżej 60 000 € (Euro)16.02.2005r04.03.2005rna odbiór i unieszkodliwianie odpadów medycznych w SPZZOZ w Przasnyszu... . Więcej->>>
31- - -26.01.2005r15.02.2005rna dostawy odczynników do chemii klinicznej, testów paskowych do badania moczu oraz materiałów zużywalnych do Expressa Plusa, spektrofotometrów i nakłuwaczy dla Szpitala Rejonowego w Przasnyszu... . Więcej->>>
32- - -26.01.2005r16.02.2005rna dostawę artykułów szewnych dla Szpitala w Przasnyszu... . Więcej->>>
33- - -29.12.2004r17.01.2005rNa opiekę serwisową oraz naprawy tomografu komputerowego Marconi/Picker PQS w Szpitalu w Przasnyszu.... . Więcej->>>