Szpital im. dr. Wojciecha Oczko w PrzasnyszuMisją Szpitala jest „Być użytecznym, pomagać innym
Drukuj
LpKwota przetarguData ogłoszenia
przetargu:
Termin składania
ofert do:
Opis przetargu
1 - - - 11.12.2008r19.12.2008rkonkurs ofert dla indywidualnych praktyk lekarskich i niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej na udzielanie świadczeń zdrowotnych.... Więcej->>>
2 - - - 11.12.2008r17.12.2008rkonkurs ofert dla indywidualnych praktyk lekarskich i niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej na udzielanie świadczeń zdrowotnych.... Więcej->>>
3 - - - 18.11.2008r15.12.2008rkonkurs ofert na wykonywanie badań histopatologicznych i cytologicznych.... Więcej->>>
4 - - - 04.12.2008r12.12.2008rna ochronę i dozorowanie obiektów, monitorowanie i konserwację systemów alarmowych w obiektach.... Więcej->>>
5 - - - 20.11.2008r28.11.2008rna dostawę środków opatrunkowych.... Więcej->>>
6 - - - 18.11.2008r26.11.2008rna dostawę sprzętu rehabilitacyjnego.... Więcej->>>
7 - - - 13.11.2008r21.11.2008rna ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej.... Więcej->>>
8 - - - 06.11.2008r17.11.2008rna dostawę bonów towarowych.... Więcej->>>
9 - - - 24.10.2008r04.11.2008rna dostawę sprzętu rehabilitacyjnego.... Więcej->>>
10 - - - 23.10.2008r31.10.2008rna dostawę soczewek.... Więcej->>>
11 - - - 09.09.2008r18.09.2008rna dostawę środków dezynfekcyjnych.... Więcej->>>
12 - - - 01.08.2008r07.08.2008roferta cenowa na opracowanie studium wykonalności dla przedsięwzięcia.... Więcej->>>
13 - - - 02.07.2008r17.07.2008rna sprzedaż używanych kotłów warzelnych parowych ze stali nierdzewnej.... Więcej->>>
14 - - - 19.06.2008r30.06.2008rna usługę świadczenia usług telekomunikacyjnych dla SPZZOZ w Przasnyszu.... Więcej->>>
15 - - - 17.06.2008r25.06.2008rna dostawę sprzętu jednorazowego użytku dla SPZZOZ w Przasnyszu.... Więcej->>>
16 - - - 13.06.2008r23.06.2008rna dostawę artykułów czystościowych dla SPZZOZ w Przasnyszu.... Więcej->>>
17 - - - 13.05.2008r19.06.2008rna dostawę leków dla SPZZOZ w Przasnyszu.... Więcej->>>
18 - - - 26.05.2008r16.06.2008rkonkurs ofert dla indywidualnych praktyk lekarskich i niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej na prowadzenie opieki lekarskiej.... Więcej->>>
19 - - - 02.06.2008r10.06.2008rna dostawę bonów towarowych dla SPZZOZ w Przasnyszu.... Więcej->>>
20 - - - 21.05.2008r29.05.2008rna dostawę błon i odczynników rtg dla SPZZOZ w Przasnyszu.... Więcej->>>
21 - - - 10.04.2008r21.05.2008rna wykonywanie pracy lekarskiej z zakresu położnictwa i ginekologii, która będzie polegała na podejmowaniu działań służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia oraz innych działań medycznych wynikających z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania w SPZZOZ w Przasnyszu.... Więcej->>>
22 - - - 29.04.2008r14.05.2008rna usługę prania bielizny szpitalnej dla SPZZOZ w Przasnyszu.... Więcej->>>
23 - - - 29.04.2008r12.05.2008rna dzierżawę pomieszczeń kioski i baru w siedzibie SPZZOZ w Przasnyszu.... Więcej->>>
24 - - - 10.04.2008r21.04.2008rna dzierżawę pomieszczeń BARU w SPZZOZ w Przasnyszu.... Więcej->>>
25 - - - 10.04.2008r21.04.2008rna dzierżawę pomieszczeń KIOSKU w SPZZOZ w Przasnyszu.... Więcej->>>
26 - - - 10.04.2008r21.04.2008rna dzierżawę pomieszczeń KIOSKU w SPZZOZ w Przasnyszu.... Więcej->>>
27 - - - 07.04.2008r17.04.2008rna konserwację urządzeń dźwigowych w SPZZOZ w Przasnyszu.... Więcej->>>
28 - - - 07.04.2008r16.04.2008rna dostawę soczewek dla SPZZOZ w Przasnyszu.... Więcej->>>
29 - - - 04.04.2008r21.04.2008rkonkurs ofert na usługi diagnostyczne w zakresie oceny i opisywania badań Tomografii Komputerowej dla SPZZOZ w Przasnyszu.... Więcej->>>
30 - - - 29.02.2008r11.03.2008rna dostawę odczynników do chemii klinicznej, serologii, testów paskowych do badania moczu oraz materiałów zużywalnych do Expressa Plusa, spektofometrów i nakłuwaczy dla SPZZOZ w Przasnyszu.... Więcej->>>
31 - - - 13.02.2008r21.02.2008rna dostawę mięsa i wędlin dla SPZZOZ w Przasnyszu.... Więcej->>>
32 - - - 05.02.2008r13.02.2008rna dostawę mleka i artykułów nabiałowych dla SPZZOZ w Przasnyszu.... Więcej->>>
33 - - - 25.01.2008r30.01.2008rkonkurs ofert dla publicznych lub niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych polegających na prowadzeniu opieki poza normalną ordynacją w następujących oddziałach: wewnętrznym, chirurgii ogólnej, intensywnej terapii i anestezjologii, noworodkowym i dziecięcym, i SOR z Izba Przyjęć Szpitala im. W. Oczko SPZZOZ w Przasnyszu.... Więcej->>>
34 - - - 15.01.2008r23.01.2008rna dostawę środków dezynfekcyjnych.... Więcej->>>
35 - - - 12.12.2007r22.01.2008rna wykonywanie pracy lekarskiej z zakresu położnictwa i ginekologii, która będzie polegała na podejmowaniu działań służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia oraz innych działań medycznych wynikających z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania.... Więcej->>>
36 - - - 02.01.2008r10.01.2008rna dostawę mleka i artykułów nabiałowych.... Więcej->>>