Szpital im. dr. Wojciecha Oczko w PrzasnyszuMisją Szpitala jest „Być użytecznym, pomagać innym
Drukuj
LpKwota przetarguData ogłoszenia
przetargu:
Termin składania
ofert do:
Opis przetargu
1 - - - 08.12.2011r16.12.2011rzamówienie publiczne na ochronę obiektów, dozorowanie, monitorowanie i konserwację systemów alarmowych w obiektach SP ZZOZ w Przasnyszu.. Więcej->>>
2 - - - 15.12.2011r21.12.2011rzapytanie cenowe na pełnienie obsługi bankowej dla SP ZZOZ w Przasnyszu. Więcej->>>
3 - - - 01.12.2011r16.12.2011rkonkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań: RTG naczyń, medycyny nuklearnej, EMG dla SPZZOZ w Przasnyszu.. Więcej->>>
4 - - - 01.12.2011r12.12.2011rzamówienie publiczne na dostawę gazów medycznych dla SP ZZOZ w Przasnyszu.. Więcej->>>
5 - - - 02.12.2011r12.12.2011rzamówienie publiczne na ubezpieczenie z tytułu zdarzeń medycznych Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu.. Więcej->>>
6 - - - 01.12.2011r14.12.2011rzapytanie ofertowe na wykonanie, dostosowania punków odbioru energii elektrycznej do zasady TPA w SPZZOZ w Przasnyszu.. Więcej->>>
7 - - - 02.12.2011r13.12.2011rnadawanie przesyłek dla SPZZOZ w Przasnyszu.. Więcej->>>
8 - - - 23.11.2011r05.12.2011rzapytanie cenowe na pełnienie obsługi bankowej dla SP ZZOZ w Przasnyszu. Więcej->>>
9poniżej 14 000 € (Euro)18.11.2011r30.11.2011rzamówienie publiczne na odbiór i utylizację odpadów komunalnych z SPZZOZ w Przasnyszu.. Więcej->>>
10 - - - 28.10.2011r09.11.2011rzamówienie publiczne na kompleksowe ubezpieczenie SP ZZOZ w Przasnyszu.. Więcej->>>
11 - - - 28.10.2011r15.11.2011rzamówienie publiczne na ochronę obiektów, dozorowanie, monitorowanie i konserwacja systemów alarmowych w obiektach SPZZOZ w Przasnyszu.. Więcej->>>
12 - - - 04.11.2011r15.11.2011rzamówienie publiczne na dostawę materiałów opatrunkowych. Więcej->>>
13 - - - 28.09.2011r10.11.2011rzamówienie publiczne na usługi polegające na zabezpieczeniu i organizacji transportu samochodowego specjalistycznego dla SP ZZOZ w Przasnyszu. Więcej->>>
14 - - - 28.10.2011r07.11.2011rzapytanie cenowe na smycze do pamięci USB - dotyczy Projektu e-usługi dla ludności jako postawa budowy społeczeństwa informacyjnego SP ZZOZ w Przasnyszu. Więcej->>>
15 - - - 20.10.2011r31.10.2011rzapytanie cenowe na wykonanie płyt DVD +R z możliwością nadruku + koperty dla SP ZZOZ w Przasnyszu. Więcej->>>
16 - - - 10.10.2011r26.10.2011rzamówienie publiczne na wykonanie czyszczenia i dezynfekcji przewodów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych w obiektach SP ZZOZ w Przasnyszu.. Więcej->>>
17 - - - 04.10.2011r12.10.2011rzamówienie publiczne na dostawę środków dezynfekcyjnych dla SP ZZOZ w Przasnyszu. Więcej->>>
18 - - - 07.10.2011r17.10.2011rzamówienie publiczne na wykonywanie okresowych przeglądów technicznych oraz konserwacji aparatury i sprzętu medycznego dla SP ZZOZ w Przasnyszu. Więcej->>>
19 - - - 29.09.2011r07.10.2011rzapytanie cenowe na wykonanie usługi sprawdzenia stanu technicznego przewodów wentylacyjnych i kominowych w obiektach SPZZOZ w Przasnyszu. Więcej->>>
20 - - - 28.09.2011r17.10.2011rzamówienie publiczne na dostawę energii elektrycznej dla SP ZZOZ w Przasnyszu. Więcej->>>
21 - - - 11.10.2011r19.10.2011rzapytanie cenowe na materiały promocyjne dot. projektu pn: Projekt E-usługi dla ludności jako postawa budowy społeczeństwa informacyjnego SP ZZOZ w Przasnyszu. Więcej->>>
22 - - - 30.09.2011r10.10.2011rzapytanie cenowe na udzielenie kredytu obrotowego na bieżąca działalność SPZZOZ w Przasnyszu. Więcej->>>
23 - - - 08.09.2011r16.09.2011rzamówienie publiczne na dostawę lasera do koagulacji oraz videokolonoskopu dla SP ZZOZ w Przasnyszu. Więcej->>>
24 - - - 08.09.2011r16.09.2011rzapytanie ofertowe na dostawę sprzętu jednorazowego użytku dla SP ZZOZ w Przasnyszu. Więcej->>>
25 - - - 02.09.2011r12.09.2011rzapytanie ofertowe na dostawę leków, opakowań leków recepturowych oraz specjalistycznych opatrunków jałowych dla SP ZZOZ w Przasnyszu. Więcej->>>
26 - - - 25.08.2011r29.08.2011rzapytanie ofertowe na materiały promocyjne dot. projektu pn: "Poprawa i rozszerzenie zakresu świadczeń rehabilitacji ambulatoryjnej w SP ZZOZ w Przasnyszu". Więcej->>>
27 - - - 22.08.2011r31.08.2011rzapytanie ofertowe na materiały promocyjne dot. projektu: "Poprawa skuteczności działań ratownictwa medycznego poprzez modernizację i doposażenie SOR oraz remont całodobowego lądowiska w SP ZZOZ w Przasnyszu". Więcej->>>
28 - - - 22.08.2011r31.08.2011rzapytanie ofertowe na umieszczenie informacji w prasie lokalnej o realizacji projektu: "Poprawa skuteczności działań ratownictwa medycznego poprzez modernizację i doposażenie SOR oraz remont całodobowego lądowiska w SP ZZOZ w Przasnyszu". Więcej->>>
29 - - - 16.08.2011r24.08.2011rprzetarg na umieszczenie informacji w prasie o zasięgu min lokalnym max regionalnym o realizacji projektu dla SPZZOZ w Przasnyszu. Więcej->>>
30 - - - 05.07.2011r17.08.2011rprzetarg na wyposażenie w sprzęt rehabilitacyjny działu rehabilitacji dziennej w SPZZOZ w Przasnyszu. Więcej->>>
31 - - - 13.06.2011r26.07.2011rprzetarg na dostawę leków dla  SPZZOZ w Przasnyszu. Więcej->>>
32 - - - 08.07.2011r27.07.2011rprzetarg na wykonywanie okresowych przeglądów technicznych oraz konserwacji aparatury i sprzętu medycznego w SPZZOZ w Przasnyszu. Więcej->>>
33 - - - 13.07.2011r21.07.2011rprzetarg na dostawę sprzętu jednorazowego użytku w SPZZOZ w Przasnyszu. Więcej->>>
34 - - - 08.07.2011r18.07.2011rprzetarg na dostawę środków czystościowych w SPZZOZ w Przasnyszu. Więcej->>>
35 - - - 08.07.2011r18.07.2011rprzetarg na odbiór i unieszkodliwianie odpadów medycznych w SPZZOZ w Przasnyszu. Więcej->>>
36 - - - 08.07.2011r18.07.2011rzapytanie ofertowe na wykonanie audytu finansowo-organizacyjnego dla SPZZOZ w Przasnyszu. Więcej->>>
37 - - - 29.06.2011r08.07.2011rprzetarg na dostawę art. spożywczych dla SPZZOZ w Przasnyszu. Więcej->>>
38 - - - 21.06.2011r30.06.2011rzapytanie ofertowe na drzwi automatycznie otwieranych dla SPZZOZ w Przasnyszu. Więcej->>>
39 - - - 24.06.2011r04.07.2011rzapytanie ofertowe na wykonanie naklejek i plakietek. Więcej->>>
40 - - - 24.06.2011r04.07.2011rzapytanie ofertowe na umieszczenie informacji w prasie o realizacji projektu. Więcej->>>
41 - - - 20.06.2011r30.06.2011rzapytanie ofertowe na dostawę ssaków elektrycznych dla SPZZOZ w Przasnyszu. Więcej->>>
42 - - - 10.06.2011r22.06.2011rprzetarg na dzierżawę baru wraz z wyposażeniem w SPZZOZ w Przasnyszu. Więcej->>>
43 - - - 28.04.2011r09.06.2011rprzetarg na zakup sprzętu medycznego, ucyfrowienie RTG w SPZZOZ w Przasnyszu. Więcej->>>
44 - - - 18.05.2011r27.05.2011rzapytanie ofertowe na sporządzenie dokumentacji aplikacyjnej do konkursu na komputeryzacje. Dotyczy: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 Priorytet II Przyśpieszenie e-Rozwoju Mazowsza Działanie 2.1. Przeciwdziałanie wykluczeniu informatycznemu dla SPZZOZ w Przasnyszu.. Więcej->>>
45 - - - 18.04.2011r31.05.2011rprzetarg na dostawę materiałów medycznych do operacji zaćmy metodą fakoemulsyfikacji wraz z użyczeniem fakoemulsyfikatora dla Oddziału Okulistycznego w SPZZOZ w Przasnyszu. Więcej->>>
46 - - - 13.05.2011r24.05.2011rprzetarg na usługę prania bielizny szpitalnej dla SPZZOZ w Przasnyszu. Więcej->>>
47 - - - 09.05.2011r17.05.2011rzapytanie ofertowe na dostawę sprzętu do ucyfrowienia laboratorium w SPZZOZ w Przasnyszu. Więcej->>>
48 - - - 21.04.2011r05.05.2011rprzetarg na wykonywanie okresowych przeglądów technicznych oraz konserwacji aparatury i sprzętu medycznego dla SPZZOZ w Przasnyszu. Więcej->>>
49 - - - 11.05.2011r20.05.2011rprzetarg na zakup części zużywalnych, materiałów zużywalnych do analizatorów oraz odczynników do tych analizatorów, odczynników serologicznych, testów oraz materiałów do zamkniętego systemu pobierania krwi do Laboratorium Analitycznego w SPZZOZ w Przasnyszu. Więcej->>>
50 - - - 06.05.2011r16.05.2011rprzetarg na wykonywanie usług diagnostycznych w zakresie oceny i opisywania badań Tomografii Komputerowej dla SPZZOZ w Przasnyszu. Więcej->>>
51 - - - 06.05.2011r17.05.2011rprzetarg na dzierżawę 2 pomieszczeń w SPZZOZ w Przasnyszu. Więcej->>>
52 - - - 05.05.2011r13.05.2011rprzetarg na wykonywanie usług diagnostycznych z zakresu badań mikrobiologicznych dla SPZZOZ w Przasnyszu. Więcej->>>
53 - - - 05.05.2011r13.05.2011rprzetarg na dostawę mięsa dla SPZZOZ w Przasnyszu. Więcej->>>
54 - - - 19.04.2011r29.04.2011rprzetarg na dostawę mięsa dla SPZZOZ w Przasnyszu. Więcej->>>
55 - - - 13.04.2011r27.04.2011rzapytanie ofertowe na dostawę fabrycznie nowego analizatora do koagulologii dla SPZZOZ w Przasnyszu. Więcej->>>
56 - - - 04.04.2011r12.04.2011rprzetarg na dostawę artykułów biurowych i komputerowych dla SPZZOZ w Przasnyszu. Więcej->>>
57 - - - 29.03.2011r07.04.2011rprzetarg na konserwację urządzeń dźwigowych i bieżące naprawy w SPZZOZ w Przasnyszu. Więcej->>>
58 - - - 23.03.2011r31.03.2011rzapytanie ofertowe na usługi telekomunikacyjne dla SPZZOZ w Przasnyszu. Więcej->>>
59 - - - 14.03.2011r28.03.2011rprzetarg na remont pola wzlotów oraz drogi dojazdowej do płyty lądowiska dla śmigłowców w SPZZOZ w Przasnyszu. Więcej->>>
60 - - - 08.02.2011r14.02.2011rzapytanie o cenę na wykonanie materiałów promocyjnych dla SPZZOZ w Przasnyszu. Więcej->>>
61 - - - 04.02.2011r15.02.2011rprzetarg na dostawę artykułów szewnych dla SPZZOZ w Przasnyszu. Więcej->>>
62 - - - 04.02.2011r11.02.2011rzapytanie ofertowe na rozbudowę sieci komputerowej w SPZZOZ w Przasnyszu. Więcej->>>
63 - - - 01.02.2011r14.02.2011rzapytanie ofertowe na prowadzenie obsługi inwestycyjnej dwóch zadań realizowanych w ramach projektu... w SPZZOZ w Przasnyszu. Więcej->>>
64 - - - 28.01.2011r07.02.2011rprzetarg na dostawę artykułów spożywczych dla SPZZOZ w Przasnyszu. Więcej->>>
65 - - - 20.01.2011r10.02.2011rprzetarg na dzierżawę pomieszczeń dla Apteki ogólnodostępnej w SPZZOZ w Przasnyszu. Więcej->>>
66 - - - 19.01.2011r02.02.2011rprzetarg na poprawę skuteczności działań ratownictwa medycznego poprzez modernizację i doposażenie SOR oraz remontu całodobowego lądowiska w SPZZOZ w Przasnyszu w zakresie: modernizacja Szpitalnego Oddziału Ratunkowego poprzez wykonanie pomieszczenia dekontaminacji oraz modernizacji izolatki. Więcej->>>
67 - - - 31.12.2010r10.01.2011rprzetarg na dzierżawę niezbędnej aparatury do oznaczeń mikrometodą kolumnową żelową wraz z dostawą odczynników dla SPZZOZ w Przasnyszu.... Więcej->>>
68 - - - 30.12.2010r05.01.2011rzapytanie o cenę na wykonanie materiałów promocyjnych dla SPZZOZ w Przasnyszu. Więcej->>>